'Ga voor de duurzaamste universiteit van Europa'

| Jasper ten Napel

Student en voormalig Student Union-bestuurslid Jasper ten Napel (Biomedical Engineering) roept het college van bestuur, de hele UT-gemeenschap, op om meer te doen aan duurzaamheid.

Het nieuwe jaar is begonnen: een tijd voor een frisse start en goede voornemens. Graag zou ik met deze brief de aandacht willen vestigen op wat de Universiteit Twente allemaal doet, en kan doen, rondom duurzaamheid.

De Universiteit Twente is een vooruitstrevende universiteit, een ondernemende universiteit, een universiteit die onderzoek en onderwijs serieus neemt; een universiteit waar ik mij fijn voel en waar ik trots op ben. De Universiteit Twente biedt zoveel mogelijkheden voor het studentenleven, een echte unieke locatie met super faciliteiten waar altijd wat te doen is. En deze mening deel ik met duizenden andere studenten die voor het ‘verre oosten’ gekozen hebben.

Echter, een universiteit is meer dan een centrum voor onderwijs; het moet, mijns inziens, in alles een koploper zijn, een voorbeeld voor de gehele maatschappij. De universiteit is een plaats waar de meest creatieve en futuristische ideeën bedacht én uitgevoerd worden - zeker op een universiteit die claimt de meest ondernemende universiteit te zijn.

Cradle to cradle

Hier mist er iets. Een universiteit die persoonlijke zorg, creatieve en intelligente productieprocessen, smart materials, digitale maatschappij en bovendien 'Engineering for a resilient world' als pijlers heeft zou zich toch zeker ook moeten focussen op duurzaamheid? Maar als je hier over de campus fietst en door de UT-gebouwen struint hoor je slechts sporadisch iets over de master Sustainable Energy Technology, vang je af en toe wat op van een projectgroep die bezig is met ‘cradle to cradle’, of lees je over een onderzoek naar sustainability vanuit een vakgroep. Als kers op de duurzaamheidstaart moet je sinds korte tijd je afval scheiden binnen de universiteitsgebouwen!

Dit alles voelt zo mager voor zo’n vooruitstrevende universiteit. Waar zijn de ambities om de hele UT een ‘zero emission zone’ te maken? Waarom is de universiteit nog niet energie neutraal? Waarom presenteren wij niet met trots naast het predicaat ‘top opleiding’ ook ‘duurzaamste studie’? Bij modern ondernemen hoort duurzaamheid, en dat geldt dus ook voor een ondernemende universiteit; het opleiden van de generatie van morgen is pas echt nuttig als er ook zorg gedragen wordt voor de wereld van overmorgen.

Vangen in jaarplan

Deze brief is een oproep tot actie aan het bestuur van de Universiteit Twente. Ik zou het fantastisch vinden als het college en alle diensten zich hard gaan inzetten om de UT de duurzaamste universiteit van Nederland te maken, en daar niet te stoppen, maar gaan voor de duurzaamste universiteit van Europa! Als onze partneruniversiteit uit Wageningen de meest duurzaamste universiteit van de wereld is1, wie houdt ons dan tegen om hen niet van die koppositie te stoten? Deze ambities mogen zeker gevangen worden in het jaarplan van de UT.

Het college hoeft hier niet alleen in te staan. Deze brief is gericht aan het college, maar niet voor niets een open brief aan de hele UT-gemeenschap. Wat ik fantastisch vind aan de UT, is dat bijna elk initiatief vanuit studenten komt. De hele universiteit loopt zo goed omdat alles ‘voor en door studenten’ is. Dus waarom niet ook de uitdaging om te verduurzamen? Ik roep jullie allen op om hierover mee te denken, initiatieven op te zetten, en samen de hele UT duurzaam te maken!

Naast het opnemen van concrete durzaamheidsdoelen in het beleidsplan van de UT hoop ik dat de UT naar aanleiding van deze brief een open discussie kan faciliteren waar studenten en medewerkers samen kunnen komen om na te denken over het belang van een duurzame universiteit, en hoe dit belichaamd kan worden. Dit is slechts een kleine stap, maar als hier concrete plannen uit komen is het zeker een stap in de goede richting!

Een duurzame UT en een groene campus, daar willen wij ons toch allemaal voor inzetten?

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.