CO2-uitstoot UT gestegen: meer vluchten en geen compensatie meer

| Rense Kuipers

De CO2-uitstoot van de UT steeg van 6,6 kiloton in 2022 naar 8,1 kiloton vorig jaar, zo blijkt uit het onlangs verschenen CO2-footprintrapport. Die verschuiving komt met name door het niet compenseren van het gasverbruik via certificaten. Tegelijkertijd nam het aantal dienstreizen fors toe afgelopen jaar.

Photo by: Arjan Reef

Eigenlijk zou de UT een lichtelijk kleinere CO2-voetafdruk noteren dan in 2022. Toen bedroeg het daadwerkelijke verbruik 8,3 kiloton CO2 – 200 ton meer dan de 8,1 kiloton van 2023. Maar de UT compenseerde de eigen gasuitstoot in 2022 door zogeheten Vrijwillige Emissie Reductie-certificaten te kopen en kwam zodoende – zij het ‘op papier’ – uit op 6,6 kiloton.

Daar stopte de UT in 2023 mee. ‘Via berichtgeving in de media kwamen twijfels over de betrouwbaarheid van de methodologie, die de – op te nemen – CO2-emissies berekent van compensatieprojecten zoals het planten van bomen. Zodoende adviseerde de stuurgroep van het SEE-programma om naar alternatieven te kijken’, aldus beleidsmedewerker milieu en duurzaamheid Brechje Maréchal. ‘Daar zijn we nu mee bezig. Bovendien leggen we liever focus op het reduceren van ons verbruik, dan het te compenseren.’

Zodoende lijkt de universiteit meer uit te zijn gaan stoten, maar daalde het daadwerkelijke energieverbruik met 9 procent waarvan het gasverbruik met 22 procent, zo blijkt uit het CO2-footprintrapport opgesteld door het SEE-programma en UT-start-up Realised.

Meer uitstoot uit vluchten

Terwijl het energieverbruik afnam, nam het aantal dienstreizen toe. Onder meer door de uitstoot als gevolg van middellange vliegreizen namen de emissies toe naar meer dan 3 kiloton CO2. Het totaal aantal vluchten lag zelfs 51 procent hoger dan in pré-coronajaar 2019. Daarmee is het vlieggedrag van de UT’er verantwoordelijk voor 37 procent van de totaal genoteerde uitstoot in 2023.

Opvallend is ook dat de uitstoot uit korteafstandsvluchten is gestegen, ondanks de in 2022 geïntroduceerde train zone map – juist bedoeld om UT’ers aan te moedigen de trein te nemen tot afstanden van 800 kilometer van Enschede.

‘In 2022 kon je in de eerste maanden nog niet naar alle landen reizen. Bovendien werden vanaf 2023 weer veel bijeenkomsten georganiseerd die eerder niet konden plaatsvinden vanwege de coronacrisis. Een soort inhaalslag’, vermoedt Maréchal.

Het SEE-programma werkt momenteel aan een plan voor zakelijk reizen, zegt ze. ‘In lijn met de ideeën die in 2022 de revue passeerden, maar die sindsdien in de ijskast stonden. Het is niet per definitie dat reizen alleen maar slecht is; het kan erg nuttig zijn voor het smeden van coalities en het binnenhalen van onderzoeksgelden. Waar we naartoe willen is dat we het bewustzijn vergroten. En met name bij de lange reizen dat meerdere afspraken op dezelfde bestemming worden gecombineerd of bijeenkomsten online worden bijgewoond.’

Daling over meerdere jaren

Over meerdere jaren gezien daalde de CO2-uitstoot van de UT fors – van meer dan 26 kiloton CO2 in 2019 tot de eerdergenoemde 8,1 kiloton afgelopen jaar. Voornaamste factor is een kentering in 2022; sindsdien koopt de UT enkel nog groene stroom in, met certificaten van oorsprong van wind- en zonne-energie. Daardoor ging de uitstoot van elektriciteit naar nul – op papier dan. Het daadwerkelijke elektriciteitsverbruik is de afgelopen jaren echter niet bijzonder veel veranderd; dat ging van 22.248 megawattuur in 2019 naar respectievelijk 22,631 megawattuur in 2023 – een toename van 1,7 procent.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.