Faculty Green Team wil duurzaamheidsinitiatieven samenbrengen

| Stan Waning

In gebouw Linde wordt donderdag het startschot gegeven voor het Faculty Green Team. Het duurzaamheidsinitiatief wil de vele UT-oproepen tot bewustwording omzetten in daadkracht. Projectmanager Efia Addo vertelt over die ambitie en de toegevoegde waarde binnen het brede scala van klimaatclubs op UT.

Wat houdt het Faculty Green Team in?

‘We zijn een nieuw initiatief en vallen onder de Green Hub, het centrale duurzaamheidspunt van de UT dat initiatieven organiseert en coördineert. Er gebeurt veel op de UT om het hoofddoel – klimaatneutraal zijn in 2030 – te halen, maar het is lastig om overzicht te houden en te weten wat er allemaal gebeurt op het gebied van duurzaamheid binnen de faculteiten. Vandaar onze komst. We gaan werken in vijf teams – één per faculteit – waarin studenten en medewerkers de ogen en oren zijn binnen de faculteit en initiatieven met elkaar gaan verbinden. De vele ideeën die er nu zijn doen veel aan bewustwording, maar maken vaak geen vertaalslag naar handelen en gedragsverandering. Daar willen wij verschil in maken.’

Dat klinkt weinig vernieuwend ten opzichte van het onlangs opgerichte UT Klimaatcentrum. Botsen jullie doelen en belangen niet met elkaar?

‘Nee, juist niet. Sterker nog, het Klimaatcentrum en Cheryl de Boer zijn juist aangesloten bij het ITC-team binnen ons initiatief. Het doel van het Klimaatcentrum is om de sterke punten van de UT op het gebied van klimaatgerelateerd onderzoek en onderwijs te bevorderen en te verbinden, samen te werken met partners om de impact te vergroten en een gemeenschapsgevoel te faciliteren. Wij willen UT’ers met duurzaamheidsideeën ondersteunen, evenementen organiseren en interne en externe samenwerkingen aangaan. Het uiteindelijke doel is om van de UT de meest duurzame onderwijsinstelling van de Europese Unie te maken.’

Vandaag lanceren jullie het initiatief met een uitgebreid programma. Wat staat er op de agenda?

‘We willen de aanwezigen eerst vertellen over de Green Hub. Ik verwacht dat veel studenten namelijk niet goed weten wat zij precies doen. Verder willen we de studenten en medewerkers vertellen hoe wij denken succesvol te zijn. We gaan inzoomen op de initiatieven die al bestaan, doelen stellen met elkaar, workshops doornemen en belichten wat goed gaat en wat er beter kan.’

Van de vijf faculteiten meldden zich er pas drie aan. Waarom ontbreken BMS en EEMCS?

‘Het voorstel voor het initiatief stuurden we in maart naar alle vijf faculteitsbesturen. ITC sloot gelijk aan, gevolgd door TNW en ET. Van de andere twee faculteiten ontvingen we nog geen bericht, maar ik verwacht dat zij snel aansluiten, zodat we met vijf teams aan de slag kunnen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.