Handen uit de mouwen voor biodiversiteit op de campus

| Ditta op den Dries

De Universiteit Twente maakt de komende jaren flink werk van de biodiversiteit op de campus. Er is een website in de maak om het thema voor iedere campusgebruiker beter zichtbaar te maken. Ook wordt nagedacht over een koppeling van het thema met het onderwijs.

Ray Klumpert, manager Onderhoud & Vastgoed CFM, vindt het belangrijk dat er in de nabije toekomst een samenwerking is tussen natuurbeheer- en behoud, onderzoekers en studenten. ‘Zeker nu ITC ook op de campus gevestigd is liggen er mooie kansen.’ Er is inmiddels een interactieve website in de maak die het bewustzijn voor de natuur op de campus wil vergroten. Ook wordt gedacht aan het organiseren van lunchwandelingen en storytelling over de verschillende seizoenen.

Het onderwerp biodiversiteit staat hoog op de UT-agenda en heeft een belangrijke plek in het Sustainability, Energy & Environment (SEE) programma over Duurzaamheid op de campus. ‘We moet biodiversiteit veel meer zichtbaar maken op de campus en zoveel mogelijk mensen bij het onderwerp betrekken’, zegt Ray Klumpert, manager Onderhoud & Vastgoed CFM. Klumpert, die zich inmiddels voorbereid op zijn pensionering, wil graag een mooie erfenis achterlaten. ‘Er zijn op de campus zoveel dieren. Egels, eekhoorns, veel vogelsoorten en heel veel vleermuizen. Naast veel voorkomende vlinders en insecten komen er ook bijzondere soorten voor. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de elegante witsnuitlibel. We moeten heel zuinig met onze natuur omgaan.’

Speerpunt
In een recent gelanceerd strategieplan staan tal van maatregelen, die de biodiversiteit de komende tien jaar op de campus kunnen versterken. ‘Dat is op de campus al jaren een speerpunt’, zegt Ray Klumpert. ‘Tien jaar geleden werd de campus nog als een parklandschap gezien en werden de gazons en bermen keurig gemaaid. Inmiddels zijn de inzichten over groenbeheer sterk veranderd en aangepast. Ook op de UT.  We hebben inmiddels bermen verruigd, waterkanten natuurlijker gemaakt en in gazons zijn bloemzaden en bloembollen geplant.’

De noodzaak om alert te blijven en maatregelen te treffen is er zeker. Het aantal insecten in Nederland is volgens het strategieplan voor het vergroten van de biodiversiteit de afgelopen 25 jaar met 75 procent gedaald. Ook de kwaliteit van de bomen neemt door klimatologische omstandigheden af. Dat wordt zeker ook op de UT opgemerkt, bijvoorbeeld aan de staat van de beukenlanen op de campus. Die neemt af. Klumpert: ‘We moeten zuinig zijn op de natuur op onze campus. Dat zijn we zeker ook verplicht aan de UT’ers vóór ons, die zorgvuldig met de campus zijn omgegaan, de bomen lieten staan en de natuur hebben behouden.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.