Campushuisarts geschorst door tuchtcollege

| Stan Waning

Een huisarts van de Campus UT Huisartsenpraktijk is begin dit jaar geschorst door het tuchtcollege, omdat hij een patiënt onheus zou hebben bejegend. De huisarts, die al eerder voorwaardelijk werd geschorst, mag zijn functie voorlopig niet meer uitoefenen.

Gebouw 'De Sleutel', waar de huisartsenpraktijk gevestigd is.

In juli 2022 liep een gesprek met een patiënt dermate uit de hand, dat diegene een klacht indiende. Het tuchtcollege oordeelde onlangs dat die klacht gedeeltelijk gegrond was en legde als maatregel doorhaling van de BIG-registratie op. Dat houdt in dat de huisarts zijn functie per direct niet meer mag uitoefenen, totdat de beslissing onherroepelijk is geworden. Dat betekent dat de huisarts - die in beroep is gegaan tegen de schorsing - niet meer werkzaam is in de praktijk, waar meerdere artsen en behandelaars werken.

In het oordeel werd rekening gehouden met het feit dat de huisarts al eerder in aanraking kwam met het tuchtrecht vanwege soortgelijk handelen. In 2013 kreeg hij een voorwaardelijke schorsing opgelegd door het tuchtcollege, in 2018 werd hij voor vergelijkbare feiten berispt. Het college stelt dat de huisarts ‘onvoldoende lerend vermogen heeft – en misschien ook de wil niet heeft – om zijn gedrag jegens patiënten blijvend aan te passen aan wat als passend en professioneel wordt beschouwd.’

De afgelopen jaren deelden UT-studenten en -medewerkers meermaals hun (negatieve) ervaringen met de praktijk op de campus. Tijdens een promovendidebat in 2023 over werkdruk klaagden meerdere aanwezigen ook over de huisartspraktijk. Rector Tom Veldkamp haalde toen fel uit: ‘We completely disagree with everything this GP does’. Veldkamp distantieerde zich openlijk van de praktijk, maar gaf aan niet veel te kunnen doen, omdat de UT geen formele rol heeft in de praktijk.

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.