Student Union bezuinigt: kaalslag projecten en activiteiten

| Rense Kuipers

De Student Union (SU) ontkomt niet aan forse bezuinigingen. In het jaarplan voor 2024 schrijft de SU over het schrappen van meerdere projecten zoals TEDx en de ECO Challenge en het niet meer financieren van studieruimte Wallstreet. Maar zelfs met die maatregelen verwacht de SU geen sluitende begroting te hebben.

Zonder financiële maatregelen zou de Student Union afkoersen op een tekort van 437 duizend euro. Voornaamste oorzaak daarvan zijn de gestegen loonkosten van studentmedewerkers sinds de overgang van UT Flex op Driessen. Die kosten zijn met 214 duizend euro gestegen, schrijft de SU.

Maar de Student Union heeft vanwege de financiële maatregelen – evenals alle ondersteunende diensten – de taak gekregen om een sluitende begroting te overleggen. Een taak die de SU serieus neemt, zo valt te lezen: ‘We are well aware of the current financial situation of the UT and the role we play in the shared responsibility to protect the financial health of the UT’.

De SU werkte daarom in haar jaarplan drie scenario’s uit om de kosten te drukken: het reduceren van personeelskosten met 10 procent, het sluiten van studieruimte Wallstreet in de binnenstad en het volledig schrappen van activiteiten, evenementen en projecten, te weten: de Student Involvement Consultants, TEDx, het Buddy-programma, de ECO Challenge en Create Tomorrow.

Alsnog tekort verwacht

Niet één van die opties, maar al die opties om het begrotingsgat te dichten zijn aangenomen, zo wordt duidelijk uit stukken die naar de universiteitsraad zijn gegaan. Student Union-voorzitter Xander Bon laat in een reactie weten dat twee van de genoemde maatregelen voor een deel werkelijkheid worden. ‘Het Buddy-programma wordt niet geschrapt, maar we moeten het budget daarvoor wel halveren. En studieruimte Wallstreet sluit niet; wij trekken alleen ons deel van de financiering terug, wat in principe alleen leidt tot verkorte openingstijden.’

Zelfs met al die drie scenario’s gecombineerd, verwacht de Student Union alsnog een tekort van grofweg 85 duizend euro. Dat zou de SU dan moeten ophoesten vanuit de eigen reserves. De vrees is dat die reserves op slechts 55 duizend euro uitkomen, terwijl de Student Union voor de financiële continuïteit idealiter over een reserve beschikt van 200 duizend euro – zo staat in het strategisch meerjarenplan. Interen op de reserves is volgens de Student Union ‘geen duurzame oplossing’.

Vrees voor uitvoering taken

Bovendien heeft de Student Union al enkele financiële maatregelen genomen, zo staat in het plan. De loonkosten zijn al met 10 procent verminderd, Create Tomorrow gaat niet door en er is minder budget beschikbaar voor de Kick-In. Voor de activiteiten tijdens de introductieperiode is 160 duizend euro beschikbaar, in plaats van 180 duizend. En voor onvoorziene kosten tijdens de Kick-In is ook minder ruimte: 10 duizend euro in plaats van 30 duizend euro.

Waar de SU vooral voor vreest, is dat het haar gemandateerde taken niet meer kan uitvoeren. Dat geldt in het bijzonder voor hun ‘more than a degree-missie’ – studenten helpen in hun extracurriculaire ontwikkeling. Daarnaast, mochten vele activiteiten geschrapt worden, vreest de SU ook voor haar eigen zichtbaarheid. ‘Zonder deze projecten is de Student Union een orgaan dat slechts op de achtergrond meewerkt.’

‘Zorgelijk’

Die zorgen deelden rector Tom Veldkamp en de universiteitsraad tijdens de plenaire vergadering op woensdagochtend. ‘Hoe noodzakelijk de maatregelen ook zijn, het is wel zorgelijk wat het schrappen van de projecten voor gevolgen kan gaan hebben voor de gemeenschap’, zei Lydia Mak (UReka). ‘Zo’n situatie kunnen we niet meerdere jaren achter elkaar hebben.’

Rector Tom Veldkamp was het met haar eens en haalde Create Tomorrow aan als voorbeeld. ‘Dat evenement is onderdeel van onze gemeenschap. We moeten misschien heroverwegen hoe we zoiets financieren. Deze maatregelen moesten echter dringend worden genomen, ik kan de Student Union alleen maar complimenteren voor hoe ze dit hebben aangepakt.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.