Uraad: ‘Betere communicatie naar werknemers met aflopend contract’

| Peter Koehorst

De universiteitsraad hamerde opnieuw op duidelijke communicatie over de gevolgen van bezuinigingen voor medewerkers met een tijdelijk contract. Dat moet beter. De raad maakte dat woensdag tijdens de plenaire vergadering duidelijk aan het college van bestuur.

Photo by: Frans Nikkels

Eline Marsman van personeelsfractie Campus Coalitie herhaalde de zorgen die de raad afgelopen november tijdens de vorige plenaire vergadering uitte. ‘Maar op de werkvloer horen we nog steeds geluiden over de gebrekkige informatieverstrekking. Daarom pleiten we voor meer transparantie in de communicatie.’ Vooral de communicatie van het hoger management naar de UT-gemeenschap moet volgens Marsman duidelijker.

‘Beter te veel dan te weinig communiceren’

De UT moet transparanter zijn over de procedures en besluitvorming over het al dan niet verlengen van tijdelijke contracten, vindt Marsman. ‘Het is cruciaal dat iedereen op de UT goed geïnformeerd is. Wij willen exact weten wanneer welke beslissingen worden genomen. Medewerkers moeten weten wat ze kunnen verwachten, om verkeerde aannames te voorkomen. Het is beter om te veel dan te weinig te communiceren.’

Machteld Roos, vicevoorzitter van het college van bestuur, erkende het belang van communicatie. Ze meldde dat er al een communicatieplan is opgesteld, waarover ze gesprekken voerde met de diensten HR en Finance. Details over specifieke maatregelen en hoe lang de maatregelen van kracht blijven gaf ze niet, behalve dat ‘de maatregelen niet langer zullen duren dan strikt noodzakelijk’.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.