‘C2-niveau Nederlands onhaalbaar voor internationale docenten’

| Jelle Posthuma

Er is best ruimte voor meer Nederlands op de UT, maar pas op met te hoge taaleisen voor internationale docenten. Dat zei het CvB tijdens de Uraad woensdagmorgen in een reactie op de brief van minister Dijkgraaf over internationalisering. ‘Het is zoeken naar een middenweg.’

Het CvB is niet ontevreden met de internationaliseringsbrief die Dijkgraaf recent verstuurde, zo bleek tijdens de universiteitsraad. De minister laat ruimte voor interpretatie en regionaal maatwerk. ‘De brief is veel genuanceerder en uitgebreider dan ik had verwacht’, zei collegevoorzitter Vinod Subramaniam. ‘Maar the devil is in the details. En de meeste details kennen we nog niet. Ook blijft het afwachten wat de Tweede Kamer van de brief vindt. Er is één groot voordeel: we zitten aan tafel om mee te praten over de precieze invulling.’

Uit de brief blijkt dat het Nederlands weer een prominentere plek moet krijgen in het hoger onderwijs. Volgens Dijkgraaf moeten in ieder geval alle internationale studenten Nederlands leren, al blijft het de vraag in welke mate. Hoewel de UT het Engels als officiële voertaal heeft, is de universiteit in de praktijk tweetalig, benadrukte Subramaniam tijdens de Uraad. ‘Daarom gaan we ons taalbeleid de komende tijd nog eens tegen het licht houden.’

C2-niveau

Voor de onderwijstaal ligt het ingewikkelder, vervolgde de collegevoorzitter. De meeste studies op de UT zijn volledig Engelstalig, waarbij veel vakken door internationale docenten worden gegeven. Wat worden de taaleisen voor deze groep, vroeg Subramaniam zich hardop af. ‘We kunnen niet van hen verwachten dat ze het Nederlands op C2-niveau beheersen. Dat is niet realistisch. Ik ben hier al negentien jaar en zelfs ik zit nog niet op dat niveau.’

Uraad-voorzitter Herbert Wormeester wilde weten waar het CvB een rode lijn trekt op het gebied van taalbeleid. Wat kan wel, wat kan niet? Veel kon het college daar nog niet over zeggen. Wel benadrukte rector Tom Veldkamp opnieuw dat te hoge taaleisen voor het internationale docentencorps niet realistisch zijn. ‘Je wil mensen niet te veel belasten met taal. We adviseren iedereen nu al om Nederlands te leren. Maar we gaan mensen niet testen en zetten geen taaleisen in het contract van medewerkers.’

Nieuwe realiteit

Daarnaast benadrukte de rector dat de taalkeuze uiteindelijk bij de opleidingen zelf ligt. ‘Daar gaan wij als CvB niet over. Ik geloof ook niet dat zoiets centraal moet worden geregeld, zoals het ministerie nu voorstelt. Vergeet ook niet dat bij alle Nederlandstalige opleidingen veel vakken in het Engels worden gegeven. Dat is de realiteit.’

Zowel de collegevoorzitter en rector gaven aan met de huidige brief uit de voeten te kunnen. ‘We zijn een internationale universiteit’, zei Subramaniam tot besluit. ‘Internationale medewerkers en studenten zijn ontzettend waardevol en meer dan welkom. Maar we hebben te maken met een nieuwe realiteit. Ik denk dat het ons gaat lukken om dingen te veranderen. We zijn een lerende organisatie, niets is in steen gebeiteld.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.