‘Openbare verdediging proefschrift moet formaliteit zijn’

De regels van promotietrajecten zijn niet altijd duidelijk, met soms pijnlijke gevolgen. Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) wil dat alle promovendi voortaan weten waar ze aan toe zijn.

Volgens het PNN, dat de promotieregels van 15 Nederlandse universiteiten met elkaar vergeleek, bestaan er naast de centrale promotiereglementen allerlei verschillende, decentrale regels, die niet goed vindbaar zijn. Daardoor weten promovendi niet precies waar ze aan moeten voldoen.

Zo kon het vorig jaar gebeuren dat een Tilburgse promovendus op mocht gaan voor de openbare verdediging van haar proefschrift, en desondanks geen doctorsbul kreeg. Na een herkansing ontving ze die alsnog. Het leidde tot veel ophef.

Ceremonieel

Het PNN wil dat universiteiten alle regels en beoordelingscriteria opnemen in hun centrale promotiereglement. Ook zouden ze moeten vastleggen dat de openbare verdediging van het proefschrift alleen ceremonieel is en niet het moment waarop de beoordeling plaatsvindt.

Een universiteit die vindt dat een promovendus toch kan zakken, moet dat duidelijk vermelden en bovendien aangeven welke vervolgstappen de kandidaat kan ondernemen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.