Lichte stijging ziekteverzuim op UT

| Jelle Posthuma

Het ziekteverzuim op de UT vertoonde in 2021 een lichte stijging, maar blijft laag. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Arbo Unie. Psychische klachten zijn de belangrijkste oorzaak voor langdurig ziekteverzuim op de UT.

Tot de laatste maanden van 2021 waren er opvallend weinig ziekmeldingen, meldt het rapport. Pas in het laatste kwartaal schoten de cijfers omhoog door de Omikronvariant. Het verzuimpercentage over het gehele jaar is met 3,1 procent relatief laag ten opzichte van het landelijk gemiddelde, maar stijgt iets ten opzichte van 2020 (2,9 procent). Bij de ondersteunende diensten is de uitval het hoogst, met als koplopers Finance en Human Resource.

Ook de meldingsfrequentie - hoe vaak werknemers zich gemiddeld in een jaar ziekmelden – ligt in 2021 laag met 0,64. Volgens de Arbo Unie valt dit te verklaren door het thuiswerken. ‘Het is waarschijnlijk dat de meldingsdiscipline laks was en medewerkers, in meer of mindere mate, gewoon bleven doorwerken.’ Volgens het rapport zijn er nog meer kanttekeningen bij de lage cijfers. Door lockdowns ontbraken andere ziektegolven en de productiviteit van medewerkers wordt niet meegewogen.

Oorzaak

Psychische klachten zijn met 40 procent de belangrijkste oorzaak voor langdurig ziekteverzuim op de UT, eveneens een lichte stijging ten opzichte van 2020. Medewerkers met mentale klachten zijn gemiddeld 98 dagen uit de running. Een andere, nieuwe oorzaak voor langdurige uitval is long covid. Op het totaal valt het echter mee: slechts 2,5 procent van het ziekteverzuim bestaat uit medewerkers met langdurige coronaklachten. Vooral jonge UT-medewerkers kampen met mentale problemen, bij oudere medewerkers zijn lichamelijke klachten dominant.

Bij langdurig verzuim zijn 13 procent van de gevallen werkgerelateerd. Het rapport noemt als mogelijke oorzaak de werkdruk op de universiteit. Uit een recent welzijnsonderzoek blijkt dat veertig procent van de ondervraagden de werkdruk op de UT (veel) te hoog vindt. De meerderheid van de werknemers met een hoge of zeer hoge werkdruk meldt zich niet ziek, valt te lezen in het Arbo rapport. Dit staat bekend als ‘presenteïsme’ (ziek zijn maar toch werken) en is een mogelijke verklaring voor het lage verzuim op de UT.

Covid

Uit observaties van arbo-artsen blijkt tot slot de invloed van de coronapandemie. De lockdowns leidden bij sommige UT-medewerkers tot een verstoring van de werk-privé balans en zorgden met name bij jonge werknemers voor eenzaamheid. Ook het thuiswerken heeft in sommige gevallen een negatief effect op het welzijn van de medewerkers, bijvoorbeeld door slechte ergonomische omstandigheden. De Arbo Unie adviseert een onderzoek, dat de risico’s van het thuiswerken in kaart moet brengen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.