Nieuw rapport ATLAS: ‘Optimisme over de toekomst’

| Rense Kuipers

‘Succesvol nieuw leiderschap’, ‘verbeterde sfeer’, ‘meer structuur in het onderwijs’ en ‘optimisme over de toekomst’. Het nieuwe evaluatierapport over ATLAS is positief over de stand van zaken bij het university college.

Photo by: Frans Nikkels

Het rapport is een vervolg op het eerdere rapport van externe onderzoeker Margot Kok, dat begin 2022 uitkwam. Dat rapport was zeer kritisch over de situatie bij ATLAS. Er was sprake van een ‘onveilige omgeving op alle niveaus’, onvrede en gebrek aan gezamenlijke doelen, management, communicatie en positionering.

‘Wezenlijk andere sfeer’

Dit nieuwe rapport is eveneens opgesteld door Kok, directeur onderwijsbeleid aan de Universiteit Utrecht. Ze interviewde tien betrokkenen – zowel studenten als medewerkers, waarvan een deel ook voor het eerdere evaluatierapport geïnterviewd waren. Haar bevindingen zijn nu bijzonder positief. Kok beschrijft een ‘wezenlijk andere sfeer’ tijdens de interviews ten opzichte van twee jaar geleden en trekt positieve conclusies over de onderwijsstructuur en -visie, verbeterde samenwerking en sfeer en bovenal het leiderschap.

Na het vorige evaluatierapport werd Heleen Miedema aangesteld als decaan van University College Twente. Die functie ging ze combineren met die van opleidingsdirecteur. ‘Het nieuwe leiderschap wordt beschreven als besluitvaardig, maar open voor discussie en met de nadruk op transparantie en samenwerking’, zo schrijft Kok, die citeert: ‘The dean is firm, has pace, and gives space.’

Optimisme

De externe onderzoeker concludeert dat er nu ‘optimisme heerst over de toekomst van University College Twente’ en dat er sprake is van ‘toewijding om te blijven verbeteren en aanpassen om te voldoen aan de veranderende behoeften van medewerkers en studenten. En niet te stoppen nu de eerste resultaten zijn bereikt’.

Die conclusie vormt een schril contrast met die eerdere ‘onveilige omgeving op alle niveaus’, waar nu met geen woord nog over geschreven wordt. Al plaatst Kok nog wel een enkele kanttekening. Ze schrijft dat er slechts twee jaar tussen dit rapport en het vorige zitten. Er is veel veranderd, maar de tijd was nog te kort voor een complete cultuuromslag, aldus Kok, die schrijft dat een ‘klein deel van de stafleden het veranderproces niet heeft ervaren’. ‘Binnen deze groep bestaan er nog steeds misverstanden over gebeurtenissen uit het verleden en hoe deze momenteel worden aangepakt. Het vertrouwen met deze groep herstellen zal een uitdaging zijn en tijd kosten’, zo staat in het rapport.

Instroom

Ook wijst Kok op enkele zorgen voor de toekomst: Miedema – wiens aanstelling is verlengd tot januari 2025 – zal op korte termijn afscheid nemen. Kok wijst daarom op de ‘uitdaging om in de opvolging deze leiderschapsstijl te handhaven’. Maar bovenal wijst de onderzoeker op zorgen over het aantal studenten aan het university college. Afgelopen september stroomden namelijk slechts negen eerstejaars in. Dat moet verbeteren, schrijft Kok, want ‘het is cruciaal om een gezonde cohortgrootte te hebben’. In september wil ATLAS minimaal 25 eerstejaars verwelkomen, zo luidt de ambitie.

Het rapport sluit af met de conclusie dat er de afgelopen jaar veel werk is verzet om structurele veranderingen voor elkaar te krijgen. De blik kan vooruit, aldus Kok. ‘Nu er meer stabiliteit in het programma zit, zal er meer tijd zijn om te investeren in het uitvoeren van de reguliere taken en processen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.