FNV en LSVb dreigen met acties voor energietoeslag

| HOP, Hein Cuppen

Na de gewonnen rechtszaak in Nijmegen roepen vakbond FNV en de Landelijke Studentenvakbond het kabinet op om studenten niet langer uit te sluiten van de energietoeslag. Anders volgen er acties.

De energietoeslag is bedoeld om mensen met weinig geld te helpen met het betalen van de nog altijd oplopende energierekening. Maar het kabinet had gemeenten geadviseerd om deze toeslag van (aanvankelijk) 800 euro niet aan studenten te geven.

Op losse schroeven

In juli ging een meerderheid van de Tweede Kamer hiermee akkoord, maar nu een student zijn eenmalige energietoeslag van de gemeente Nijmegen via de rechter heeft afgedwongen, staat alles op losse schroeven. Volgens de rechter maakte de gemeente een onterecht onderscheid tussen studenten en niet-studenten. Studenten kunnen qua inkomen en energiekosten in precies dezelfde situatie zitten als niet-studenten.

Gesterkt door deze uitspraak roepen de vakbonden FNV, FNV Young & United en de LSVb alle studenten op om de energietoeslag alsnog aan te vragen bij hun gemeente en bezwaar te maken als hun verzoek wordt afgewezen.

UT-studenten in bezwaar na weigering energietoeslag

Na een eerdere ‘morele aanvraag’ via een brief aan de Gemeente Enschede, maken vier UT-studenten nu serieus werk van het aanvragen van energietoeslag. Nadat de gemeente een aanvraag afwees, volgt binnenkort een hoorzitting. Tegelijkertijd bereiden de studenten juridische stappen voor.

Onacceptabel

De gemeentelijke individuele inkomenstoeslag is volgens de bonden geen goed alternatief voor studenten. Voor ze daar aanspraak op kunnen maken moeten ze namelijk maximaal lenen. 'Studenten moeten zich dus éérst volledig in de schulden steken voordat ze hulp kunnen krijgen. Dat is onacceptabel', vinden ze.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten handhaaft vooralsnog haar standpunt dat de energietoeslag beter kan worden uitgekeerd via centrale uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en DUO. Eerder noemde de VNG een gemeentelijke energietoeslag voor studenten 'volstrekt onuitvoerbaar'. Ze is nog in overleg met het ministerie van Sociale Zaken over de gevolgen van de gerechtelijke uitspraak.

Geen probleem

Niet alle gemeenten vinden de energietoeslag voor studenten onuitvoerbaar. Zwolle en Delft bijvoorbeeld hebben er geen problemen mee en ook ’s-Hertogenbosch keert hem uit. “Ook studenten van 21 jaar en ouder die aan alle voorwaarden voldoen kunnen in aanmerking komen”, staat op de website te lezen.

De vakbonden hopen dat het kabinet zijn beleid aanpast. 'Als het niet gefikst wordt, roepen we studenten uit alle steden op om actie te gaan voeren.'

Inmiddels hebben PvdA, GroenLinks en D66 Kamervragen gesteld. Minister Schouten voor Armoedebeleid heeft ze nog niet beantwoord.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.