UT-studenten in bezwaar na weigering energietoeslag

| Rense Kuipers

Na een eerdere ‘morele aanvraag’ via een brief aan de Gemeente Enschede, maken vier UT-studenten nu serieus werk van het aanvragen van energietoeslag. Nadat de gemeente een aanvraag afwees, volgt binnenkort een hoorzitting. Tegelijkertijd bereiden de studenten juridische stappen voor.

Photo by: RIKKERT HARINK
Studentenwoningen op de campus.

Eind juni stuurden studenten van de Student Union en universiteitsraadspartijen UReka en DAS een brief naar de Gemeente Enschede. De ‘morele boodschap’: het weigeren van energietoeslag aan studenten zet ze voor de zoveelste maal buitenspel. Dus vroegen ze de Gemeente Enschede om studenten wél te compenseren voor de gestegen energiekosten, in lijn met andere mensen met lage inkomens.

Een officiële reactie vanuit de gemeente bleef vooralsnog uit. Maar een van de studenten deed al een aanvraag voor energietoeslag. Die werd afgekeurd, omdat hij ‘geen zelfstandige woning bewoont’, ‘jonger dan 27 jaar’ is en daarmee ‘recht heeft op studiefinanciering of WTOS’ (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, red.).

Niet te rechtvaardigen onderscheid

De UT-student diende vervolgens een bezwaarschrift in. Daar gaat de zogeheten ‘commissie bezwaarschriften’ naar kijken. Ook volgt binnenkort een hoorzitting. Mocht de uitkomst daarvan niet naar tevredenheid zijn, dan overwegen de studenten juridische stappen. ‘We proberen ook voor de hoorzitting met de gemeente hulp van een jurist te krijgen’, legt Giel van Weezel uit, die namens universiteitsraadspartij DAS betrokken is bij het proces. ‘We gaan wat mij betreft door totdat elke student die recht heeft op energietoeslag het ook krijgt.’

Daarbij voelen de studenten zich gesterkt door een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland. Een Nijmeegse student won een rechtszaak van de Gemeente Nijmegen. De rechter vond dat de gemeente een ‘niet te rechtvaardigen onderscheid’ maakte tussen studenten en andere huishoudens met een laag inkomen. Na die uitspraak veranderde een aantal gemeentes hun regels al. Enschede is tot op de dag van vandaag niet één van die gemeentes.

‘Tocht met gesloten ramen’

Volgens Van Weezel is het probleem met de energietoeslag dat het een ‘generiek beleid is, waarbij een groep om onduidelijke redenen wordt uitgesloten, terwijl een andere groep wel aanspraak kan maken op subsidies en compentatie’. ‘Ik las daar deze week nog een artikel over in het Financieele Dagblad. Er zijn dus mensen in een goed geïsoleerde nieuwbouwwoning die ruimschoots subsidie ontvangen, terwijl het in veel studentenwoningen al tocht met gesloten ramen. Het steekt ons niet dat andere mensen wel gecompenseerd worden, het gaat ons om de mensen die uitgesloten worden.’

De UT-student verwacht dat veel van zijn medestudenten een fors hogere energierekening voor hun kiezen gaan krijgen. ‘Vorig jaar betaalden we in mijn studentenhuis minder dan 100 euro per maand. Sinds recent zitten we op 400 euro per maand. We zullen vast niet de enigen zijn.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.