Vereniging Campus Kabel trekt de stekker er na 34 jaar uit

| Stan Waning

Sinds 1988 voorziet Vereniging Campus Kabel de universiteit van radio- en televisiesignaal. In september komt daar na 34 jaar een einde aan. ‘We zien dat de interesse voor lineaire televisie al jaren terugloopt.’

Onder de naam Vereniging Campus Kabel (VCK) zetten de liefhebbers pas sinds 1999 radio- en televisiesignaal door naar campuswoningen. Daarvoor heette het Vereniging Calslaan Kabel. Toen de club in dat jaar een fusie aanging met CaMaKa (Campuslaan Matenweg Kabel), volstond de naam Calslaan niet meer. In 2010 kwam WBWtv (Witbreuksweg Televisie) daar ook nog bij.

Ook al nadert het einde voor de vereniging, Daniël Huisman (25) – de huidige voorzitter – kijkt vooral met veel trots naar de geschiedenis van VCK. ‘Het is toch mooi dat we het zo lang hebben volgehouden? Dat we zoveel studenten door de jaren heen van televisie en radio hebben voorzien via ons netwerk. Het komt niet als een totale verrassing, maar het is toch jammer dat het binnenkort stopt. We beschikten als vereniging altijd over een hoop technische kennis.’

Inkoopcontract

Huisman zag de bui al langer hangen. In 2017 tekende de vereniging het laatste inkoopcontract voor vijf jaar. ‘Toen al, maar vooral de laatste jaren, zagen we dat interesse voor lineaire televisie afneemt. Steeds minder huizen zijn geïnteresseerd in het VCK-netwerk en haken af. Dat betekent dat de prijs voor ons steeds hoger wordt. Het contract loopt 30 september af. Een nieuw contract afsluiten zou veel te duur worden’, aldus Huisman.

De voorzitter ziet de overwinning in de Campus Challenge – waarin het netwerk op de campus in 2012 werd verbeterd – als een hoogtepunt van de vereniging. ‘Het technische aspect van radio- en televisiesignaal uitzenden is wat ons het meeste interesseert, de informaticakant. Daar gaan we ook na september mee door, als hobbyvereniging voor hard- en software. Want om heel eerlijk te zijn kijken wij zelf ook amper nog lineaire televisie. Als je naar het technische gedeelte kijkt, waren de beginjaren heel anders. Waar het vroeger vooral elektrotechniek was, is het nu meer informatica. VCK heeft altijd zoveel mogelijk zelf aan het televisienetwerk gedaan, van kabels trekken tot signaalfilters ontwerpen. Dat zorgde voor goedkope televisie, maar bood ook een mooie omgeving om te leren en experimenteren. Letterlijk alles – van de ledenadministratie tot interface op de televisiekastjes – is door VCK ontwikkeld.’

Huisman laat weten dat de campusbewoners die nog wel lineaire televisie kijken via het VCK-netwerk vanaf oktober naar alternatieven moeten kijken. ‘Die alternatieven zijn er, het vergt alleen iets meer moeite. Via internet zijn er meerdere mogelijkheden, daar helpen we campusbewoners graag mee.’

Symbolisch

Het bestuur van Vereniging Campus Kabel vindt dat 34 jaar historie niet geruisloos voorbij mag gaan. Daarom nodigt het bestuur op zaterdag 1 oktober oud-leden uit, om gezamenlijk symbolisch het kabelsignaal te verbreken in de Vestingbar. ‘Eigenlijk is dat gewoon één druk op de knop, maar dat gaan we uiteraard een beetje aandikken. Het gaat er vooral om dat we samen met mensen uit de beginjaren verhalen kunnen ophalen uit het verleden en zo een einde kunnen maken aan die mooie periode.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.