Digitaal rondsnuffelen in UT-historie

| Redactie

Het papieren archief van UT-Nieuws (het huidige U-Today) – uit de periode 1963-1995 - is vanaf 6 september volledig digitaal toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Duizenden pagina’s universiteitsnieuws werden daarvoor gescand en vervolgens overgedragen naar het Historisch Centrum Overijssel.

‘De complete historie van de UT vindt je maar op één plek, en dat is in ons archief’, vertelt Maaike Platvoet, hoofdredacteur van U-Today. ‘Omdat het archief van grote waarde is voor de UT, maar ook voor de regio, voor alumni en personeel, was het een grote wens om dit te digitaliseren. ‘Met behulp van het Universiteitsfonds Twente, de afdeling Archive van LISA, digitaliseringsbedrijf GMS en het Historisch Centrum Overijssel, zijn we daar nu in geslaagd.’

Lange tijd was het alleen mogelijk om tot 1995 artikelen digitaal terug te zoeken. Het archief over de periode 1963 tot 1994 was alleen op papier beschikbaar, en daarmee kwetsbaar voor verlies maar ook beperkt toegankelijk. ‘U-Today krijgt regelmatig aanvragen van mensen die op zoek zijn naar een bepaalde gebeurtenis of foto. Ook de redactie zelf maakt veel gebruik van haar archief om dingen na te zoeken of namen op te sporen. Bijvoorbeeld voor de serie ‘60 jaar UT’.  Het bevat een schat aan informatie, dat van groot belang is om de historie van de UT te kennen en tegelijkertijd ook actuele zaken in perspectief te kunnen plaatsen en te begrijpen.’

Nieuws in en om de THT

Via deze link kan iedere bezoeker nu rondneuzen in tientallen jaargangen UT-Nieuws, maar ook gericht zoeken op trefwoorden. ‘Ben je dus op zoek naar een bepaalde gebeurtenis, een gebouw of hoogleraar, alles is nu eenvoudig te vinden. Inclusief de bijbehorende foto’s’, vertelt Platvoet. Over de geschiedenis van de krant vertelt ze: ‘Nieuws in en om THT was het allereerste weekblad voor personeel en studenten van de Universiteit Twente. Eigenlijk mocht het de naam ‘blad’ niet dragen, het was letterlijk een stenciltje. Destijds gedrukt op de campus en gemaakt door de dienst Voorlichting. Het ‘nieuws’ omvatte vooral personeels- en huishoudelijke mededelingen, wat natuurlijk best interessant was in een tijd dat een nieuwe universiteit uit de Twentse grond werd gestampt.’

In 1970 kreeg Nieuws in en om THT serieuzere vormen, mede dankzij het aantrekken van een heuse journalist in de persoon van Bert Groenman. In 1986 veranderde de naam THT in Universiteit Twente en werd de krant omgedoopt tot UT-Nieuws, na ook nog kort Universiteitsblad Twente te hebben geheten. Groenman bouwde zijn redactie uit met een paar professionals en studentmedewerkers. Het blad onderging in de loop der jaren allerlei restylings en vernieuwingen, en vanaf 1995 verscheen de krant ook online.

Volgende stap

Een volgende stap is om ook de periode 1995-2011 van UT-Nieuws onder te brengen bij het Historisch Centrum Overijssel. ‘In die periode verscheen er nog wekelijks een krant op de campus, en het digitale archief hiervan is rommelig en incompleet door updates van de website. Kortom, er is nog werk aan de winkel, maar een eerste grote stap is gezet’, aldus de hoofredacteur.

Ook bij het Universiteitsfonds – dat een financiële bijdrage leverde aan de realisatie - is men enthousiast over de digitalisering. Maurice Essers, directeur alumnibureau en Ufonds: ‘De universiteit, maar ook het Universiteitsfonds, hecht veel belang aan het versterken van de UT-community van studenten, medewerkers, oud-medewerkers en alumni. Waarom? Omdat zo’n sterke, verbonden UT-community van meerwaarde is voor alle leden; het vergroot je netwerk, het geeft je toegang tot een heleboel interessante organisaties. Met deze tool wordt het gemakkelijker om herinneringen te delen en mooie verhalen op te halen en dat draagt ongetwijfeld bij aan het versterken van de sociale samenhang binnen de community.’   

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.