Tevredenheid over coöptatie: ‘Maar het kan inclusiever op de UT’

| Stan Waning

De Centrale BewonersRaad (CBR) maakte vorige week de uitkomsten van een enquête bekend, gehouden onder campusbewoners. De meeste studenten zijn tevreden over hun woonsituatie en de bijbehorende coöptatie, maar er zijn ook verbeterpunten. ‘Daarom gaan we pilots draaien om te kijken hoe het nog beter kan.’

Voor de zomer stuurde het bestuur van de Centrale BewonersRaad samen met wooncorporatie De Veste de enquête uit. Daarin werd respondenten gevraagd naar de taal in een huis, hoeveel mailtjes ze verstuurden voordat ze succes hadden om een woning te betrekken en naar motivaties.  ‘Alle respondenten zijn studenten die in Enschede wonen in een gebouw van De Veste. Dat zijn voornamelijk campuswoningen en nog twee complexen in Enschede’, aldus Mirre van den Bos, voorzitter van de bewonersraad.

Respondenten

De CBR verspreidde de enquête via e-mail, flyers en ging langs deuren en was verbaasd over het hoge aantal respondenten. ‘Op een totaal van zo’n 2.200 studenten vulden bijna 800 bewoners de vragenlijst in. Daar waren we erg blij mee en het zegt ook wat over de betrokkenheid van studenten.’

De CBR wil met de uitkomsten een objectief beeld geven over de woonsituatie van de campusbewoners. In de analyse is daarom onderscheid gemaakt in Nederlands, EU of buiten EU, maar ook in coöptatie en non-coöptatie. Van den Bos weet dat de enquête voornamelijk is ingevuld door Nederlandse studenten, woonachtig in een coöptatiekamer. ‘Daar hebben we in de analyse rekening mee gehouden. We laten bijvoorbeeld ook de motivaties zien waarom sommige studenten niet in een coöptatiekamer wonen. De mening van studenten die geen kamer konden krijgen op de campus, komt niet aan bod. Als bewonersraad gaan wij daar  niet over, maar het is wel belangrijk om dat te vermelden.’

Van den Bos is duidelijk over het waarom van de enquête. ‘Als bewonersraad willen wij weten hoe campusbewoners denken over belangrijke thema’s en dan vooral over coöptatie. Daar is altijd veel om te doen, maar het lijkt erop dat veel studenten blij zijn met de manier waarop het nu gaat. 81 procent zegt niets te willen veranderen aan het beleid, ook al zijn er absoluut verbeterpunten.’

Inclusiever

Zo valt er volgens de voorzitter  nog veel te winnen op het gebied van inclusiviteit. Een oproep die in mei ook al naar voren kwam. ‘Het is belangrijk dat we als gemeenschap van te voren niemand buitensluiten. Daarbij kun je denken aan de taal die in een huis wordt gesproken, of aan een ‘Dutch only-beleid. Dat kan en moet beter.’

Van den Bos geeft die verbeteringen mee aan het volgende CBR-bestuur. Over twee weken geeft ze de voorzittershamer namelijk door aan haar opvolger. Samen met De Veste gaat de raad pilots draaien om de zoektocht naar kamers voor alle studenten te verbeteren. ‘Over het algemeen hebben we het best leuk met elkaar en doen we veel dingen goed. Daarom hoeft het systeem niet op de kop, maar door meerdere variaties te testen, kunnen we samen een mooie middenweg vinden.’

De resultaten van de enquete zijn hier te vinden.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.