Oproep aan CvB: nu actie nodig om eigen klimaatdoelen te halen

| Jelle Posthuma

De UT wil in 2030 klimaatneutraal zijn, maar zet daarvoor te weinig concrete stappen. Dat zeggen medewerkers en studenten in een open brief aan het college van bestuur. De oproep is inmiddels ruim 150 keer ondertekend. ‘Met de brief willen we onze hulp aanbieden aan het CvB, zodat we de doelen halen.’

Het initiatief voor de open brief komt van Scientists4Future – Twente, een platform dat is opgericht door een groep ‘bezorgde UT-wetenschappers’. De ondertekenaars wijzen in de oproep aan het CvB op de hittegolven, overstromingen en bosbranden van afgelopen zomer en het recente IPCC-rapport, waarin staat dat de aarde eind deze eeuw in het ergste geval meer dan vier graden warmer is geworden. Om het tij te keren zijn volgens Scientists4Future drastische maatregelen nodig, ook van universiteiten.

In Shaping 2030, de visie en strategie van de UT, staat dat de universiteit in 2030 CO2-neutraal wil zijn. ‘Maar hoe de UT dit doel gaat bereiken is onduidelijk’, zegt Evert Houwman, UT-onderzoeker en medeoprichter van Scientists4Future – Twente. ‘De plannen zijn niet concreet genoeg. We pleiten daarom voor een open debat hierover en een duidelijk stappenplan. We moeten als universiteit groter gaan denken.’

Voorbeeldfunctie

Als de UT grote stappen zet, kan de universiteit een voorbeeldfunctie vervullen, zegt Houwman. ‘Op verschillende plekken zetten mensen de hakken in het zand, bijvoorbeeld als het in gemeenteraden over windmolens gaat. De UT kan het goede voorbeeld geven en hopelijk werkt dat als katalysator. Het is niet direct de bedoeling van onze brief, maar het kan wel een positief gevolg zijn.’

Afspraken

In de brief staan nog geen concrete maatregelen om de doelen te bereiken. ‘Er zijn genoeg ideeën’, stelt Houwman. ‘Denk bijvoorbeeld aan een CO2-budget voor iedere vakgroep of een limiet op vliegen. Ook kunnen we iets doen aan de vleesconsumptie op de UT. Vanwege contractuele afspraken blijkt het niet mogelijk om vlees uit kantines te weren. Maar we zouden bijvoorbeeld declaraties voor maaltijden met vlees niet meer kunnen vergoeden als universiteit.’

Inmiddels is de brief ongeveer 150 keer ondertekend. Het doel is duizend handtekeningen, zegt Houwman. ‘Dan heeft het echt impact.’ De groep ondertekenaars wil het CvB naar eigen zeggen helpen om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te bereiken. ‘We willen laten zien dat de UT-gemeenschap bereid is om de nodige stappen te zetten en dat het CvB er niet alleen voor staat.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.