Een jaar thuiswerken en studeren, hoe voelen we ons nu?

| Redactie

Thuiswerken en -studeren zijn al ruim een jaar meer regel dan uitzondering voor de UT-gemeenschap. Samen met onderzoeksbureau Newcom polst U-Today daarom opnieuw de stemming onder studenten en medewerkers via een enquête. Hoe gaat het nu met jullie? En, met langzaamaan het einde van de crisis in zicht, wat verwacht je van de toekomst?

Photo by: RIKKERT HARINK

Deze enquête is een vervolg op ons onderzoek van juni 2020. Evenals toen, wordt ook deze enquête op meerdere universiteiten en hogescholen verspreid door de onafhankelijke media. Vragen gaan opnieuw over onder andere je welbevinden, de ups en downs van thuiswerken en -studeren en je tevredenheid over de universiteit.

Blik vooruit

Belangrijke toevoeging aan dit vervolgonderzoek is de blik vooruit: in wat voor situatie verwacht je over 12 maanden te zitten? Woon je verder weg of dichterbij? Werk of studeer je vaker thuis? En is digitaal of hybride onderwijs een blijvertje?

We nodigen je van harte uit om deze vervolgenquête in te vullen, ook als je niet deelnam aan het eerste onderzoek. U-Today publiceert de resultaten in de loop van mei.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.