Bijna helft studenten ervaart ‘veel last’ van coronacrisis

| Jelle Posthuma

De helft van de studenten en een kwart van de medewerkers op de UT ervaart veel last als gevolg van de coronacrisis. Zo blijkt uit een peiling van U-Today in samenwerking met onderzoeksbureau Newcom dat het onderzoek op negen hoger onderwijsinstellingen uitvoerde. Studenten en medewerkers hebben door de crisis vaker sombere gevoelens en minder energie dan voorheen.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Op de UT vulden 219 studenten en 128 medewerkers de enquête in. Uit de resultaten blijkt dat vooral studenten lijden onder de situatie. Bijna de helft ervaart ‘veel last’ of ‘zeer veel last’ van de coronacrisis. Minder energie en een somber of neerslachtig gevoel zijn veelvoorkomende klachten. Ook voelt ruim zestig procent van de studenten zich eenzamer dan normaal en maken ze zich zorgen over hun eigen bewegingsvrijheid. ‘Ik wil uitgaan met vrienden, cafés bezoeken, activiteiten doen met mijn studievereniging. Ik mis kortom mijn sociale leven’, laat een student weten.

Een kwart van de medewerkers ervaart ‘veel last’ of ‘zeer veel last’ van de coronacrisis. Medewerkers lijden eveneens aan sombere of neerslachtige gevoelens en hebben minder energie. Het grootste deel van deze groep, bijna zestig procent, maakt zich vooral zorgen over eenzaamheid van mensen in hun omgeving. Ook de maatschappelijke gevolgen worden gevreesd. Zo zegt een wetenschappelijk medewerker: ‘Naast de gezondheidsrisico’s maak ik me vooral druk over de onzekere nabije toekomst en de ontwikkelingen in de wereld.'

Peiling 

De peiling van Newcom is uitgevoerd op negen hoger onderwijsinstellingen: de Universiteit Twente, TU Delft, TU Eindhoven, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, VU Amsterdam, Avans Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Utrecht. In totaal vulden 1202 studenten en 871 medewerkers de enquête in. De onafhankelijke nieuwsredacties van de negen instellingen deelden de enquête via hun eigen kanalen met studenten en medewerkers.

De totale respons is voldoende groot om over de instellingen heen op totaalniveau betrouwbare uitspraken te doen, stelt onderzoeksbureau Newcom. Gezien het aantal deelnemers vanuit de UT, moeten de resultaten voor de UT als indicatief worden beschouwd. ‘Maar de resultaten schetsen wel een bepaald beeld en een richting.’

Thuiswerken

De medewerkers werkten de afgelopen periode vrijwel allemaal volledig thuis. Opvallend is dat bijna driekwart van hen straks deels wil blijven thuiswerken. ‘Ik kan me beter concentreren, omdat mijn collega’s me niet kunnen afleiden’, zegt een medewerker. ‘Ook kan ik mijn werktijden flexibeler indelen.’ Maar thuiswerken leidt ook tot problemen: de helft van de UT-medewerkers ervaart zowel fysieke als mentale klachten als gevolg van thuiswerken. Dit percentage ligt hoger dan het gemiddelde over alle deelnemende instellingen heen, waar circa 40 procent van deze groep dergelijke klachten ervaart. Driekwart van de medewerkers mist de collega’s het meest aan het thuiswerken.

Ook studenten missen vooral hun medestudenten. Verder vinden de meeste studenten het lastig om zich thuis te concentreren en doen ze minder aan hun studie dan voor de crisis. ‘Thuis zit ik altijd in dezelfde ruimte. Ik raak gemakkelijk afgeleid en kan me aan het eind van de dag moeilijk ontspannen’, laat een student weten. Ze geven het thuis studeren met een 4,9 een ruime onvoldoende. Dat ligt volgens de studenten meer aan de situatie dan aan de UT: twee derde van de studenten vindt dat de universiteit zich goed weet aan te passen aan de coronacrisis.

Versoepeling

Nu de eerste piek achter ons ligt, zegt minder dan de helft van de medewerkers zich nog steeds goed aan alle regels te houden. De andere helft houdt zich minder aan de regels, maar ziet er nog wel het nut van in. Wel vraagt een medewerker zich af waarom de regels van de UT ‘strenger zijn dan die van het RIVM’. Studenten zijn iets minder gezagsgetrouw. Van hen houdt een derde zich nog goed aan alle regels. Wel ziet het overgrote deel van de studenten nog steeds het nut in van de coronamaatregelen. Een van de studenten heeft nog wel een advies voor het CvB: ‘Geef meer vertrouwen en verantwoordelijkheid aan medewerkers en studenten, zodat ze zelf tot een werkzame oplossing kunnen komen.’

‘Verdiepingslag nodig’

‘De uitkomsten van de enquête laten zien dat het voor medewerkers en studenten geen gemakkelijke periode is', laat UT-woordvoerder Laurens van der Velde weten. 'Dat sluit aan bij de signalen die we zelf uit de organisatie krijgen. Er wordt veel van hen gevraagd om zich aan te passen aan de veranderende situatie en we zijn trots op de wijze waarop zij daarmee omgaan. Het beeld van de UT is daarbij grotendeels in lijn met dat van andere universiteiten, waarbij wel opgemerkt moet worden dat de omvang van de enquête iets te klein is om significante verschillen aan te tonen.'

'We herkennen het beeld dat medewerkers en studenten vooral het contact met andere medewerkers en studenten missen. De activiteiten die we weer op de campus plaats laten vinden, zijn juist ook gericht op de behoefte elkaar te ontmoeten. Een verdere verdiepingslag is nodig om de vertaling te maken naar de wijze waarop we het beste de UT-gemeenschap kunnen ondersteunen. Daarom zijn en worden verschillende evaluaties en onderzoeken gedaan, binnen opleidingen, door studieverenigingen en op UT-niveau. Dit nader onderzoek is nodig om inzicht te krijgen in aanvullende maatregelen die de komende tijd genomen moeten worden en om een ieder de gelegenheid te geven hiervoor input te leveren.’

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.