Inconsistente servicekosten campuswoningen

| Karina Boekhoudt

De kosten voor gas, water en elektriciteit van de campuswoningen zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen. De mate waarin verschilt per wooneenheid. Reden voor studenten om aan de bel te trekken bij de woningcorporatie. Met resultaat. Alle afrekening, zowel betaling als terugbetaling, zijn tot 1 oktober bevroren.

De Veste, die als onderdeel van Vechtdal Wonen de campuswoningen beheert, verrekent aan het eind van elk collegejaar de servicekosten met de bewoners van de campus. Marleen van der Weij, bewoner van de Box: ‘Alle kosten voor gas, water en elektriciteit zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen. De kosten voor water zijn zelfs met meer dan 100 procent toegenomen. Enkele bewoners kregen het verzoek om volgende maand 300 euro te betalen. Een zware tegenvaller in tijden van corona.’

De Veste kon aanvankelijk weinig met de klachten omdat de eindverantwoordelijkheid bij Vechtdal Wonen ligt. Afgelopen dinsdag was er daarom een vergadering, waarbij De Veste, Vechtdal Wonen en promovendus Nando Tolboom om tafel gingen. Tolboom verzamelde voorafgaand aan het overleg de cijfers om de prijsstijgingen op de campus duidelijk in kaart te brengen. In zijn woongroep werd volgens Tolboom 40 procent duurzamer geleefd, maar vielen de kosten 10 procent duurder uit ten opzichte van vorig jaar. Deze getallen presenteerde hij dinsdag aan De Veste en Vechtdal Wonen.

‘Vragen studenten terecht’

Als gevolg van dit overleg kwam De Veste met een statement. ‘We concluderen dat de vragen van studenten terecht zijn’, laat communicatiemedewerker Laura Becker weten. ‘Er zitten inconsistenties in de afrekeningen. Uiteraard betreuren wij dit.’

De Veste en Vechtdal Wonen nemen tot 1 oktober de tijd om alle inconsistenties uit te zoeken en recht te trekken, laat Becker weten. Alle afrekening, zowel betaling als terugbetaling, worden tot die tijd stopgezet. De betrokken bewoners ontvangen een mail over het voorval. In oktober volgt nadere uitleg en verbetering van de servicekosten op de campus.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.