Vier kandidaten in de race voor twee zetels

| Rense Kuipers

Vier kandidaten hebben zich gemeld voor de twee beschikbare zetels in de universiteitsraad. Het gaat om Jacqueline Weppelman namens ‘List Weppelman’ en promovendus Anton Atanasov namens ‘List P-NUT’. De Campus Coalitie schuift Joyce Karreman en Emile Dopheide naar voren. Wie zijn ze en waarom willen ze in de Uraad?

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Anton Atanasov

Opvallend is dat promovendinetwerk P-NUT zich meldt in de universiteitspolitiek. ‘We willen gebruikmaken van de bestaande mechanismen binnen de UT om alle 1200 doctorale kandidaten – PhD’s en PDEngs – beter te vertegenwoordigen’, legt promovendus en P-NUT-voorzitter Anton Atanasov uit. Hij is de enige kandidaat namens ‘List P-NUT’. ‘We moeten actief betrokken zijn in de universiteitspolitiek, om problemen aan de kaak te stellen en onze werkomgeving en -omstandigheden te verbeteren.’

Atanasov wil, mits hij verkozen wordt, zich onder andere richten op het verbeteren van mentaal welzijn, het opzetten van een alumninetwerk voor alle doctorale kandidaten, verbeterde training van begeleiders en een betere integratie van internationale, externe, zelf gefinancierde en beurs-kandidaten binnen de UT. ‘We hopen dat onze deelname aan de universiteitsraad ons in staat stelt om beter de daadwerkelijke problemen en behoeftes van alle doctorale kandidaten te communiceren.’

Jacqueline Weppelman

Ook nieuw is Jacqueline Weppelman, business controller bij de faculteit BMS, met haar eigen ‘List Weppelman’. Hoewel ze bepaald geen onbekende is voor de universiteitsraad; zo’n twintig jaar geleden zat ze in de raad namens de toenmalige partij Democraten Drienerlo. Ze denkt dat haar ervaring en financiële achtergrond een meerwaarde kunnen zijn voor de raad. ‘Ik denk dat het belangrijk is om verschillende geledingen, achtergronden en expertises te hebben in de raad’, zegt ze. ‘Er moet een goede balans zijn. Ik hoop dat ik kan bijdragen aan het in evenwicht adviseren en besluiten nemen.’

Weppelman noemt onder andere het financieringsmodel van de UT, een groot aankomend dossier voor de universiteitsraad. ‘Voor meerdere dossiers die de raad behandelt, geldt dat er een prijskaartje aan hangt. Dat geldt voor dit model al helemaal’, zegt Weppelman. ‘Ik hoop met mijn dertig jaar ervaring in financiering van de universiteit te zorgen dat we een goed evenwicht vinden; de financiële middelen zijn niet overvloedig, daarom moeten we eerlijk en redelijk verdelen.’

Joyce Karreman

Joyce Karreman, universitair docent bij de opleiding Communication Science, voert de lijst aan namens Campus Coalitie. Ze overwoog nog om zich in het voorjaar kandidaat te stellen. ‘Vanwege de onzekere tijd. Ik kon op dat moment niet overzien wat er van docenten gevraagd zou worden in het nieuwe collegejaar’, zegt Karreman. ‘Toen zich in dit huidige collegejaar opnieuw de mogelijkheid voordeed om me kandidaat te stellen, heb ik niet lang geaarzeld. Inmiddels ben ik gewend aan het werken in ‘coronatijd’ en heb ik nog meer zin om als lid van de Uraad bij te dragen aan ontwikkelingen binnen de universiteit, juist in deze ingewikkelde en turbulente tijd.’

Karreman heeft de nodige ervaring binnen onderwijsgerelateerde commissies en als voorzitter van faculteitsraden. ‘Ik hecht eraan dat beslissingen weloverwogen genomen worden en dat het besluitvormingsproces goed verloopt. En natuurlijk vind ik het van belang dat de UT-gemeenschap goed geïnformeerd wordt. Als ik een thema moet kiezen waar ik me in de eerste plaats voor in wil zetten, dan kies ik voor onderwijs. Maar ik heb een brede interesse in het algemene reilen en zeilen van de UT. Daarbij vind ik het belangrijk dat de Uraad alle medewerkers representeert. Een goed contact met de decentrale medezeggenschap lijkt me noodzakelijk. Ook vind ik het van belang dat de leden van de Uraad gemakkelijk bereikbaar zijn voor iedereen.’

Emile Dopheide

Emile Dopheide, onderwijsmanager bij de faculteit ITC, staat samen met Karreman op de lijst van Campus Coalitie. ‘Ik zie de universiteitsraad als een mooie uitdaging om constructief-kritisch mee te denken en te praten over het UT-beleid’, zegt hij. ‘Ik zie nu dat de Uraad steeds vaker in een vroeger stadium wordt betrokken. Dat heeft veel toegevoegde waarde voor de universiteit in z’n geheel.’

Dopheide heeft brede ervaring binnen onderwijs en onderwijsmanagement, ook via betrokkenheid in meerdere platforms. ‘Lid worden van de faculteitsraad zou te dichtbij komen, daarom wil ik me op het UT-beleid richten. In het bijzonder ook om de faculteit ITC goed te vertegenwoordigen.’

Al wil Dopheide zich niet exclusief opstellen als belangenbehartiger voor de faculteit. ‘Maar waar ITC bijvoorbeeld wel in de praktijk tegenaan loopt, is dat diversiteit een relatief klein onderdeel is van beleid. Vaak kiest de UT voor een one size fits all-oplossing, die niet of niet volledig voorziet in de specifieke behoeftes. Er is te vaak gebrek aan maatwerk. Je moet voorkomen dat systemen of het beleid de dienst gaan uitmaken, daar wil ik voor waken. Er is veel diversiteit binnen deze universiteit, laten we daar goed gebruik van maken.’


De digitale stembussen zijn vanaf maandag 14 december open, tot vrijdag 18 december om 12 uur ‘s middags. Medewerkers krijgen per mail een uitnodiging om te gaan stemmen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.