ECIU: ‘Op weg naar een nieuwe Europese universiteit’

| Michaela Nesvarova

De ECIU University is een jaar geleden gelanceerd. Het project, gecoördineerd door de UT, zet nu vervolgstappen. De eerste studenten komen in februari en de ECIU-partners zijn druk bezig een virtual reality-omgeving te ontwikkelen voor het onderwijs. Sander Lotze, projectleider ECIU University, vertelt over de nieuwste ontwikkelingen.

Photo by: RIKKERT HARINK

Eciu university

De ECIU University is een nieuwe Europese universiteit waar twaalf ECIU-partners (European Consortium of Innovative Universities) bij betrokken zijn, inclusief de Universiteit Twente die bovendien het project coördineert. Het doel is om een virtuele universiteit te ontwikkelen die is gebaseerd op challenge-based onderwijs, onderzoek en innovatie. Multidisciplinaire teams van studenten en professionals werken samen aan bestaande maatschappelijke uitdagingen gecombineerd met online micromodules. Het pilotproject, gesubsidieerd door het EU Erasmus+-programma, werd officieel gestart in november 2019 en duurt drie jaar. De partners willen hierna doorgaan met het inrichten van de ECIU University gebaseerd op een business plan dat in ontwikkeling is.

De officiële start is nu een jaar geleden. Wat is er in de tussentijd gebeurd met de ECIU University?

Lotze: ‘Corona natuurlijk. Dat heeft een grote impact gehad op het verloop van het project. Het is moeilijk om geheel zonder fysieke ontmoetingen een project in te richten dat afhankelijk is van een internationaal netwerk van universiteiten. Dat maakte het er zeker niet makkelijker op, maar ik ben aangenaam verrast door wat we toch hebben bereikt. We zijn zowaar tot een overeenstemming gekomen wat betreft de visie voor 2030. We noemen de ECIU University geen project meer, het is nu een proces naar een nieuwe Europese universiteit.’

ECIU University wordt ook wel een experiment genoemd. Kunnen we het nog steeds zo noemen?

‘Het woord experiment is ongetwijfeld van toepassing. We weten wat we willen creëren – we willen naar een virtuele agora toewerken, waar we digitaal én fysiek kunnen verbinden, een soort zwevend  universum – maar hoe we daar moeten komen is nog altijd een experiment.’

Hoe zal de universiteit in de praktijk functioneren? Hoe kan men zich inschrijven en wat kan men verwachten?

‘We hebben ons gericht op het creëren van challenge-based onderwijs dat beschikbaar is voor studenten van alle ECIU-partneruniversiteiten. We hebben tot nu toe 23 uitdagingen opgesteld. Deze staan online en studenten kunnen zich hiervoor inschrijven. De uitdagingen zijn ontworpen door alle partners en worden ook door hen georganiseerd; twee hiervan heeft de UT onder haar hoede: ‘Resilient communities for healthy living’ en ‘Creating societal business models for new energy gardens’. Studenten kiezen een uitdaging waar zij zich het meest voor interesseren en zich melden zich vervolgens aan. Gedurende de komende maanden stellen we verschillende teams samen die in februari aan de uitdagingen gaan werken. We mikken op 300 studenten voor deze eerste ronde: we willen het nog klein houden. Op dit moment kunnen alleen studenten meedoen maar, we zetten het onderwijs ook spoedig open voor andere deelnemers onder de noemer ‘een leven lang leren’: zij kunnen zich waarschijnlijk inschrijven voor de volgende fase in september 2021.’

Wat houdt het ‘oplossen van een uitdaging’ in?

‘Elk team krijgt een docent toegewezen die het team leidt. Deelname is nu nog een extra-curriculaire activiteit. Op den duur willen we 4-6 ECTS toekennen voor deelname, maar dit zal per universiteit verschillen. Op dit moment is de Autumn Challenge aan de gang, een soort proefrun voor het onderwijs van de ECIU University. De ervaring gebruiken we bij het opzetten van de rest van het plan.’

Gaan de teams virtueel samenwerken?

‘Ja, dat is nu het idee. We zijn inderdaad bezig met een virtual reality-leeromgeving. Onze partneruniversiteit in Tampere is een online omgeving aan het ontwikkelen, waar studenten elkaar ontmoeten  in VR. Het is werkelijk prachtig. Je kunt op je gemak rondlopen over een groene campus, lessen binnenwandelen en praten met je teamleden – en dat terwijl je gewoon thuis bent of nog ergens anders.’

Wat staat er nog meer op de planning voor de ECIU University?

‘We hebben recentelijk een extra subsidie van twee miljoen euro ontvangen voor een nieuw virtueel research instituut genaamd SMARTER. Dit project begint in februari 2021 en wordt georganiseerd vanuit de ECIU University en geleid door de UT. Daar komt nog bij dat we natuurlijk werken aan een nieuw Europees traject voor een gepersonaliseerd diploma. Het zal anders zijn dan alles wat mensen tot nu toe kennen. Het gaat niet zomaar om een gezamenlijk diploma, het is een geheel nieuw type Europees diploma. Als student wordt je begeleid door artificial intelligence en zelf precies beslissen welke uitdagingen en microcursussen bij je passen. Het leertraject is helemaal op maat, zodat het bij je past en bij je vaardigheden en kennis. En aan het einde van dat traject is er dan een diploma – of, zoals ik het liever noem, een Europees paspoort. De implementatie hiervan verwachten we binnen twee jaar.’

Denkt je dat dit de toekomst van het onderwijs is?

‘Dat zijn grote woorden. Ik denk dat we nog veel meer kunnen doen in het onderwijs om mensen up to date te houden wat betreft hun competenties. We hebben een plek nodig waar je je hele leven naar terug kunt keren, vandaar de ECIU University en zijn leden. We moeten nieuwe dingen durven en proberen. Ja, dit project is over het algemeen een impuls voor innovatie, maar het zou teveel gezegd zijn om het ‘de toekomst van het onderwijs’ te noemen. Het is de bedoeling dat het een internationale gemeenschap wordt van mensen die aan maatschappelijke uitdagingen werken en leren terwijl zij dat doen. Wij streven niet naar het vervangen van bestaande universiteiten, maar naar een aanvullende, hybride universiteit die is vervlochten met de onze.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.