UT: draag mondkapjes binnen

| Redactie

Het college van bestuur geeft studenten en medewerkers het ‘dringend advies’ om vanaf aanstaande maandag mondkapjes te dragen in de UT-gebouwen. Het advies geldt alleen als je je beweegt van punt A naar punt B, niet als je op je plek zit.

Sinds de persconferentie van afgelopen maandag is er veel te doen rondom het wel of niet dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes. Voor universiteiten geldt een bijzondere uitzondering: het zijn geen publieke binnenruimtes. Eerder deze week gaf de UT daarom geen mondkapjesadvies, maar komt daar nu op terug na aangepast advies van de Rijksoverheid. De overheid communiceert dat advies overigens vanavond.

Vanaf maandag geldt voor alle UT’ers om in de UT-gebouwen op en buiten de campus een mondkapjesadvies. Dat advies geldt niet als je in de kantine, op je werkplek of in een collegezaal zit, maar wel bij verplaatsingen. Het gaat om niet-medische mondkapjes; de UT wil een tekort van medische mondkapjes voorkomen.

Het college van bestuur beklemtoont dat het mondkapjesadvies een aanvulling is – en geen vervanging – op de basismaatregelen: handen wassen, anderhalve meter afstand houden, in je elleboog hoesten en thuis blijven bij klachten.

Voor docenten geldt nog een aanvullend advies: de praktijk heeft geleerd dat ze zich vaak door ruimtes verplaatsen en bij studenten in de buurt komen. Daarom kunnen zij er volgens het CvB voor kiezen om een gezichtsscherm te dragen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.