Thuiswerken blijft, geen mondkapje op UT

| Rense Kuipers

Met aangescherpte coronamaatregelen volgt de UT de ingezette lijn van de VSNU eerder vandaag. Dat betekent extra kritisch kijken naar werken op de campus, kleinere bijeenkomsten en geen mondkapjesadvies.

Photo by: RIKKERT HARINK

In een zojuist verstuurde mail aan de UT-gemeenschap kondigde collegevoorzitter Victor van der Chijs de aangescherpte maatregelen aan. Daarbij wijkt de UT niet af van de ingezette koers van de VSNU voor de komende drie weken, naar aanleiding van de persconferentie gisteravond.

Thuiswerken

Verscherpte aandacht is er in ieder geval voor thuiswerken. ‘We waren goed bezig met ons houden aan de thuiswerknorm die al gold’, zegt coronawoordvoerder Laurens van der Velde. ‘Maar nu vragen we medewerkers extra kritisch te kijken of ze wel of niet op de campus hoeven te zijn. Voor teambuildingactiviteiten lijkt ons dat bijvoorbeeld niet het geval, daar zijn alternatieven voor. Maar niet alles is zwart-wit. Bij de activiteiten die in het grijze gebied vallen, hopen we dat medewerkers zich afvragen of fysieke aanwezigheid urgent en noodzakelijk is.’

40 procent capaciteit, geen constitutieborrels

De UT zet nog steeds in op een bezetting van 40 procent. Met die capaciteit kan de UT-gemeenschap zich aan de anderhalve meter afstand houden, is de gedachte. Voor het onderwijs en onderzoek verandert er niet veel. De labs en collegezalen blijven open. En activiteiten als tentamens, practica en werkcolleges kunnen gewoon plaatsvinden. Ook voor zelfstudie ben je niet per se aangewezen op je studentenkamer. Andere activiteiten worden wel teruggeschroefd naar een maximum van dertig personen. Denk aan promoties, oraties en afstudeercolloquia en diploma-uitreikingen. En de UT adviseert studentenverenigingen om in de komende periode geen constitutieborrels te houden.

Mondkapjes?

Van een mondkapjesadvies is ook op de UT geen sprake. ‘Omwille van de helderheid en duidelijkheid, houden we ons aan de adviezen van de veiligheidsregio en het Outbreak Management Team’, zegt Van der Velde. ‘Mocht er een koerswijziging zijn, dan kijken we opnieuw naar het dan geldende advies. Ieder individu is vrij een mondkapje te dragen, voor wie zich daar prettiger bij voelt.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.