Universiteiten grijpen nog niet naar het mondkapje

Studenten en medewerkers hoeven nog geen mondkapje te dragen aan de universiteit, staat op de website van de universiteitenvereniging VSNU. Maar dat is niet in beton gegoten. Het UT-crisisteam buigt zich momenteel nog over UT-specifieke maatregelen.

De mondkapjes blijven de gemoederen bezighouden. Gisteravond ging burgemeester Halsema van Amsterdam verder dan premier Rutte en minister De Jonge. Ze adviseert iedereen om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen.

Publiek

Maar universiteiten zijn geen publieke binnenruimtes. Dus mogen studenten en medewerkers hun mondkapjes voorlopig in hun tas laten, redeneren ze.

‘Uiteraard wordt hierbij gehoor gegeven aan eventuele aanvullende instructies vanuit de Veiligheidsregio’, schrijven ze in een update van hun beleid. ‘Het staat iedereen vrij zelf te kiezen of zij een mondkapje willen dragen.’

Deurbeleid

Die aanvullende instructies lijken een kwestie van tijd. Samen met enkele andere veiligheidsregio’s gaat Halsema ‘instellingen’, horeca en detailhandel verzoeken om de draagplicht op te nemen in het deurbeleid.

De universiteiten weten kennelijk nog niet of zij tot de ‘instellingen’ behoren die Halsema bedoelt. Dat zal in de loop van de week dan wel duidelijk worden.

Crisisteam in overleg

Uiteraard veranderen er door de nieuwe maatregelen sowieso dingen aan de universiteiten, zoals overal in het land. ‘Promoties, oraties, afstudeerbijeenkomsten en diploma-uitreikingen kunnen in klein verband georganiseerd worden, met een maximum van 30 personen’, verklaren ze. Hoe het er de komende weken op de UT uit komt te zien, is momenteel onderwerp van gesprek binnen het crisisteam van de UT.

Strikter

Ook het thuiswerken voor medewerkers wordt weer iets strikter nageleefd. Alleen als het echt niet anders kan, mogen ze komen. ‘Universiteiten lichten hun eigen medewerkers in over de consequenties van de regels per instelling.’

Voor studenten blijft er iets meer ruimte. ‘Zelfstudie op de universiteit valt onder de onderwijsactiviteiten die toegestaan worden.’ Vanzelfsprekend gelden dan de basisregels, zoals anderhalve meter afstand houden en thuisblijven als je klachten hebt.

Feestje

Eerder hadden de universiteiten studenten opgeroepen hun verantwoordelijkheid te nemen, onder het motto ‘liever college dan een feestje’.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.