Wat betaalt student aan extra’s voor studie?

| Rik Visschedijk

Tekenmaterialen, bijdragen voor excursies of een Raspberry Pi. Sommige opleidingen leggen (een deel) van de kosten bij de student neer. Maar wat mag een opleiding doorberekenen aan hun studenten? Dat wilde Uraadslid Ivo Bruijl woensdag weten van het CvB.

Studentenfractie UReka onderzocht of studenten extra kosten maken voor hun opleiding naast het collegegeld. De studieverenigingen kwamen met een vijftal voorbeelden. Zo vraagt Industrial Design Engineering volgens hen minimaal 240 euro voor tekenmaterialen, zijn Civil Engineering-studenten 10 euro kwijt per excursie, betalen CreaTe-studenten 125 euro voor verplichte materialen en zijn er bij de opleiding Computer Science te weinig leen-Raspberry Pi’s voor alle studenten. Zij die de boot missen betalen 80 euro voor de minicomputer.

Bruijl verwees in de Uraad naar een brief van de minister, die stelt dat dit soort materialen in principe alleen op basis van vrijwilligheid mogen worden doorberekend aan studenten. Willen ze niet betalen, dan hoort de opleiding een gratis alternatief te bieden.

Rector Thom Palstra zei blij te zijn met de inventarisatie van UReka. ‘Het is de eerste keer in mijn rectoraat dat ik concrete informatie hierover krijg en dit is iets waarmee we kunnen werken.’ Een pasklare oplossing heeft hij nog niet. ‘De brief van de minister is niet zwart-wit. Maar ik wil hier goed naar kijken. Om dit te onderzoeken stellen we een kleine groep samen.’

Notebooks

Een ander punt van Bruijl is de aanschaf van notebooks. ‘De ene opleiding vereist een dure computer met meer rekenkracht. Bij een andere opleiding kun je met een goedkopere laptop uit de voeten, maar je betaalt hetzelfde collegegeld.’ Ook hierop had Palstra niet direct antwoord. ‘Ik snap je punt’, zei hij. ‘Laten we eerst kijken naar de vijf kostenposten voor studenten die jullie vonden.’

Bij het bespreken van de notebooks kwam een ander heikel punt naar voren. Uraad-voorzitter Herbert Wormeester wees erop dat in deze coronatijd goed afstandsonderwijs noodzakelijk is. ‘We hebben een mooi laptopprogramma bij het Notebook Service Centre. Maar dat werkt alleen als die laptops ook leverbaar zijn. Wat doet de UT om te zorgen dat die bij aanvang van het collegejaar ook echt beschikbaar zijn? Want anders komt er meteen in het begin van het programma al een verstoring.’ Jelle Ferwerda zag dat de laptops volgens planning in september uitgegeven worden. ‘Dat is dus te laat.’ Rector Thom Palstra was het met de Uraad eens dat dit naderende probleem snel ondervangen moet worden.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.