TechMed Centre helpt zorgsector met innovaties

| Rense Kuipers

Tientallen UT’ers werken momenteel met man en macht om de zorgsector bij te staan in de coronacrisis. Vooral binnen het TechMed Centre, waar ze ver zijn met een techniek om meer mensen van dezelfde beademingsmachine gebruik te laten maken.

Photo by: professor Ruud Verdaasdonk

Vorige week inventariseerden TechMed-medewerkers waar ze de zorgsector een helpende hand kunnen bieden. ‘We zijn aan onze stand verplicht om zo goed mogelijk te helpen’, zegt zakelijk directeur Remke Burie. ‘Dus hebben we goed gekeken: wat hebben we te bieden en waar kunnen we zorgen dat techniek op een plek terechtkomt waar het werkt?’

Ademruimte

De meest urgente vraagstukken draaien om mondkapjes en beademingsapparatuur, zo bleek. ‘Over de mondkapjesproblematiek hebben we meegedacht, maar dat wordt internationaal al grootschalig opgepakt. Op het gebied van de beademing kunnen we wel wat betekenen’, aldus Burie.

Bij de uitwerking zijn in totaal ongeveer twintig mensen betrokken. Samen met onder meer TG-alumnus Jonne Doorduin van het Radboudumc en mensen van het Amsterdam UMC en het MST, bedacht een team van TechMed-experts een manier om in noodgevallen meerdere mensen tegelijkertijd gebruik te laten maken van één beademingsapparaat. Simpel uitgelegd: een splitter verdeelt de zuurstof tussen de patiënten. De uitgeademde lucht wordt gefilterd en kleppen zorgen dat de lucht van de ene niet bij de andere patiënt terechtkomt.

‘We hoeven hiervoor niet een nieuw systeem te bouwen, we combineren bestaande onderdelen die we al ter beschikking hebben. Dit is in ons simulatiecentrum getest met geavanceerde fantomen en het werkt voor praktisch alle systemen goed’, zegt Burie.

Ei van Columbus?

Het klinkt als het ei van Columbus voor intensive cares. Maar het betekent niet dat alle ziekenhuizen op stel en sprong hun beademingsapparatuur ombouwen, stelt Burie. ‘Vooropgesteld, laten we hopen dat ziekenhuizen genoeg capaciteit hebben om iedere patiënt aan één systeem te hebben en dat ze deze noodoplossing niet hoeven te implementeren. De behoefte is er nu nog niet. Maar stel dat je toch in situaties komt als in Italië en Spanje, dan wil je beroep kunnen doen op zo’n noodoplossing.’

De onderzoekers zetten deze oplossing om in een advies, dat onder meer naar de Nederlandse beroepsvereniging voor Intensive Care gaat. ‘Zodat medisch specialisten vervolgens zelf afwegingen kunnen maken, mocht het nodig zijn. Tegelijk kijken we ook hoe we deze oplossing als internationaal advies kunnen aanbieden’, aldus de zakelijk directeur.

Internationaal en regionaal

Naast het project voor beademingsapparatuur, lopen ook andere initiatieven. ‘Bijvoorbeeld dat van Stefano Stramigioli, waarbij we op verzoek van de Europese Commissie kijken, welke robotische innovaties beschikbaar gemaakt kunnen worden voor de coronacrisis. Maar goed, een Europees project is meer van de lange adem’, zegt Burie.

Er zijn meer voorbeelden. Hoogleraren Erwin Hans en Richard Boucherie leiden een team onderzoekers om zorglogistieke problemen tijdens de coronacrisis op te lossen. Regionaal ondersteunt het TechMed Centre het MST in het bijscholen van medisch specialisten en arts-assistenten om de crisis het hoofd te bieden. Zo’n honderd MST-medewerkers krijgen sinds afgelopen zondag de eerste spoedcursus met behulp van simulatoren. Na donderdag gaan die simulatoren naar het ZGT in Almelo om daar de cursus te verzorgen.

In de genen

Burie zelf heeft nauw contact met het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) en de innovatieafdeling van defensie. Wetenschappelijk directeur Nico Verdonschot staat in contact met  de ministeries van EZK en VWS. ‘Communiceren is cruciaal. We willen geen dingen doen waar niemand op zit te wachten. Het is goed om te zien dat allerlei losstaande initiatieven steeds meer gecombineerd en gecoördineerd worden. Idealiter ontvangen we nog veel meer specifieke vraagstukken waar we op kunnen inspringen. Maar je merkt nu wel dat iedereen in crisismodus is, met het ministerie van VWS komen we niet zomaar in contact op het moment. We willen meer doen, als gehele UT wel volgens mij. Dit challenge-based werken en het ondernemende zit in onze genen. Deze crisis is misschien wel het beste voorbeeld waarbij we de maatschappij kunnen helpen.’

Remke Burie.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.