‘Herzie plagiaatoordeel over Van den Boom’

Ruim zeventig wetenschappers hebben het bestuur van de Universiteit van Amsterdam gevraagd om het oordeel over voormalig UvA-rector Dymph van den Boom te herzien. Volgens hen dreigt er ‘academische klassenjustitie’.

‘Een rector mag knippen en plakken zonder bronvermelding, studenten niet’, schreven de wetenschappers op 18 februari in een brief aan het UvA-bestuur. De brief is in handen van Erasmus Magazine, Folia en NRC.

De schrijvers zijn het oneens met de conclusies van het onderzoek naar de wetenschappelijke integriteit van Van den Boom en vinden het niet terecht dat het UvA-bestuur ze overnam. Daarmee zou het de gedragscode wetenschappelijke integriteit ondermijnen. Het bestuur van de UvA komt snel met een antwoord op de brief en wil daar niet op vooruitlopen.

Geen fraude

Aanleiding voor het onderzoek was een NRC-artikel waarin stond dat Van den Boom zich in haar proefschrift in 1988 en later, in toespraken als UvA-rector, had schuldig gemaakt aan plagiaat.

Maar volgens de onafhankelijke commissie die de beschuldigingen in opdracht van de UvA onderzocht, pleegde ze geen fraude. Daarvan is volgens de commissie sprake ‘als men pronkt met andermans veren’. Ze citeerde wel slordig, maar deed niet alsof het haar eigen inzichten waren.

In de jaren tachtig, toen Van den Boom haar proefschrift schreef, gold er volgens de commissie een ander onderzoeksklimaat ‘met minder of geen aandacht voor normen van wetenschappelijke integriteit’.

Geen plagiaat

Ook in haar speeches heeft de oud-rector letterlijk teksten overgenomen van anderen, waarbij ze de bron niet altijd vermeldde. Maar ook hier was volgens de commissie geen sprake van plagiaat.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.