UvA: Van den Boom pleegde geen plagiaat

| HOP, Evelien Flink

Geen plagiaat, maar ‘slordigheden’: dat concludeerde de commissie die onderzoek deed naar vermeend plagiaat in het werk van Dymph van den Boom. Het bestuur van de Universiteit van Amsterdam neemt dit oordeel over.

Photo by: Guilhem Vellut

Voormalig UvA-rector Van den Boom kwam vorig jaar in opspraak toen NRC Handelsblad berichtte over mogelijk plagiaat in haar toespraken en proefschrift.

In december concludeerde een onafhankelijke integriteitscommissie dat ze geen plagiaat had gepleegd. Wel schreef de commissie dat ze slordig was geweest in haar bronvermelding, en dat ‘van een bestuurder mag worden verwacht dat deze het goede voorbeeld geeft’.

Nieuwe versie

Het UvA-bestuur heeft op basis van het commissierapport besloten de toespraken van de voormalig rector van de website te verwijderen. Als Van den Boom de ontbrekende verwijzingen toevoegt, kunnen deze in een nieuwe versie online komen.

Van den Boom kan binnen zes weken in beroep gaan bij het Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit. Tot die tijd is het besluit van het UvA-bestuur voorlopig.

Er klonk de nodige kritiek op het oordeel van de commissie. De vrees bestaat dat studenten die hun bronvermelding niet op orde hebben zich erop beroepen. Het UvA-bestuur benadrukt dat de fraude- en plagiaatregeling voor studenten ‘onverkort van kracht blijft’.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.