UT scoort hoog in studentenenquête

Na een ingrijpende reparatie is de Nationale Studenten Enquête vandaag toch gepresenteerd. Universitaire studenten zijn nog steeds tevreden, ook op de UT. De stage en de voorbereiding op de loopbaan scoren iets beter dan vorig jaar.

UT scoort 4,2 uit 5

Uit de NSE-cijfers blijkt dat de algemene tevredenheid van ruim 92 duizend geënquêteerde universitaire studenten onverminderd hoog is: op een schaal van 5 geven ze hun opleiding net als in 2018 gemiddeld een 4,1. De UT scoort met 4,2 net boven het landelijke gemiddelde. UT-studenten blijken voornamelijk tevreden over de groepsgrootte, stage-ervaring, studiefaciliteiten en het rooster. Ze zijn minder te spreken over internationalisering, stage en opleiding, studielast en voorbereiding op de beroepsloopbaan. Desalniettemin scoort de UT op alle zeventien subcriteria boven het landelijk gemiddelde.

De Nationale Studenten Enquête (NSE) verscheen vier maanden later dan gebruikelijk en de studentenoordelen van bekostigde hogescholen zijn er niet in meegenomen. Die weigerden eind maart hun verdere medewerking aan de NSE van 2019 nadat de data onbetrouwbaar waren gebleken. Anders dan de universiteiten en de particuliere hogescholen verwachtten zij geen heil van een hersteloperatie, hoewel het Centraal Bureau voor de Statistiek voldoende mogelijkheden zag.

Jammer

Volgens opdrachtgever Studiekeuze123 is de NSE 2019 nu weer even betrouwbaar als voorgaande edities. Onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek bevestigt dit. Woordvoerder Pauline Thoolen van Studiekeuze123 vindt het jammer dat de hogescholen uiteindelijk niet hebben meegewerkt aan de hersteloperatie, maar heeft daar ook begrip voor. ‘We hebben een flink beroep moeten doen op de instellingen om alsnog extra gegevens aan te leveren. Dat heeft hun veel tijd en moeite gekost.’

Verplichte deelname

Medio oktober heeft minister Van Engelshoven een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat bekostigde hogescholen en universiteiten verplicht mee te werken aan de NSE. Omdat ook de gesprekken over een aanpassing van de vragenlijst voor 2020 vastliepen, is zij bang dat het draagvlak voor de NSE afbrokkelt en het voortbestaan van de landelijke enquête onder druk komt te staan.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.