Prijs voor Bas Denters als beste begeleider

| Rense Kuipers

De Nederlands-Vlaamse Onderzoeksschool voor Bestuurskunde en Politicologie (NIG) riep onlangs UT-hoogleraar Bas Denters uit tot ‘Best Supervisor’ van 2019. Denters kreeg daarmee voor de tweede keer in zijn leven deze prijs als beste promotiebegeleider binnen zijn vakgebied.

Photo by: Lucas van der Wee
Bas Denters bij de NIG-conferentie eerder deze maand in Amsterdam.

Denters noemt het zelf de ‘mooiste prijs die ik kon krijgen’. ‘Het is een blijk van waardering voor mijn begeleiding van jonge onderzoekers.’ Denters was een van de zeven genomineerde begeleiders, die konden worde aangedragen door zo’n honderd promovendi, afkomstig van meer dan tien universiteiten aangesloten bij NIG.

Vallen en opstaan

Gevraagd naar zijn succesvolle manier van promovendi begeleiden, antwoordt Denters: ‘Ik probeer mijn werkwijze zoveel mogelijk aan te passen op de verschillende behoeftes van promovendi. Sommigen moet je ruimte geven en af en toe een beetje bijsturen. Anderen zijn wat meer zoekende of hebben een andere disciplinaire achtergrond. Ik denk dat ik wel iemand ben die anderen gerust kan stellen en positief stimuleert. Ook al was het lang geleden dat ik zelf promoveerde, ik weet nog al te goed dat het een traject is van vallen en opstaan. Hopelijk helpt het anderen dat ik kan vertellen over mijn eigen ervaringen en valkuilen.’

Oorkonde en boekenbon

Tien jaar geleden won Denters ook al de Best Supervisor Award. ‘Ik had niet verwacht dat deze eer mij opnieuw te beurt zou vallen’, zegt de hoogleraar. ‘Ik ga volgend jaar in oktober met pensioen en ik ben daarom erg blij en verrast dat ik dit jaar deze prijs nog een keer mocht winnen. Die eer deel ik overigens met mijn co- en assistent-promotoren.’ De prijs was een oorkonde en een boekenbon. ‘De oorkonde staat in mijn kantoor nu, de boekenbon is voor mijn vrouw.’