Deelname excellentietrajecten achter doelstelling

| Rik Visschedijk

Het lukt maar niet om het aantal UT-studenten dat deelneemt aan excellentietrajecten te laten stijgen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2018. Het doel om tien procent in 2020 te halen, lijkt ver uit zicht.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Het is al langer bekend dat het deelnamepercentage stokt rond de zes procent. Dat terwijl de UT met het ministerie afsprak om tien procent te halen in de prestatieafspraken. Begin 2018 zei Jennifer Herek, toenmalig Honours Dean, dat er ‘volop ingezet is om meer studenten warm te krijgen voor een van de tracks’. Zo werden de vijftien procent topstudenten benaderd per e-mail en werden wervingsactiviteiten opgezet.

Maar volgens het jaarverslag heeft dat nog niet het gewenste resultaat. Joost Kok, de tijdelijke Honours Dean, beaamt dat het lastig is om studenten warm te maken voor excellentietrajecten. ‘Het is voor de student ook een hele inspanning, je bent er toch een aantal avonden per week mee bezig. We zien dat ze die hobbel ervaren. Dat is jammer, want Honours is een fantastische community. Om nog aantrekkelijker te worden, gaan we extra tracks openen.’

Kok maakt zich niet al te veel zorgen om het streefpercentage van tien procent. ‘Het is maar net wat je onder excellentietrajecten verstaat. Als we bijvoorbeeld de studentassistenten erbij nemen, dan kom je al aardig in de buurt. Het gaat erom dat we een kwalitatief programma hebben, die interessant is voor een brede doelgroep. Hierover schrijven we op dit moment een visie, die er binnenkort moet liggen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.