Meer inzet op excellentietrajecten

| Rik Visschedijk

Het percentage UT-studenten dat deelneemt aan excellentietrajecten steekt al drie jaar op zes procent. In 2020 moet dat volgens de prestatieafspraken met het ministerie van OCW tien procent zijn. Extra inspanning is nodig en werpt zijn vruchten af.

In de managementrapportage van eind 2017, onlangs beschikbaar gekomen in de stukken voor de Universiteitsraad, blijkt dat er geen groei in de deelname zit. Jennifer Herek, decaan van University College Twente (ATLAS) en in 2017 benoemd als decaan Honours, kent de cijfers. ‘We hebben volop ingezet om meer studenten warm te krijgen voor een van de tracks’, zegt Herek. ‘Dat heeft het Honoursbureau bijvoorbeeld gedaan door de vijftien procent topstudenten een e-mail te sturen om hen te informeren over de mogelijkheden. Daarnaast hebben we wervingsactiviteiten opgezet met bijvoorbeeld coördinatoren, studieadviseurs en de honoursstudievereniging Ockham’.

Volgens Herek heeft dat effect gehad. ‘We zijn net begonnen met vijf volledig gevulde honours-tracks, met twintig studenten per richting.  Ook de drie master programma’s zitten vol, met elk tussen de 20 en 25 studenten. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van deze verdiepende en verbredende programma’s.’

Onder de radar

Maar er is volgens Herek nog werk te doen om de tien procent deelname daadwerkelijk te halen. ‘Ruim een jaar geleden zijn we met deze wervingsacties begonnen’, zegt ze. ‘Mijn taak als nieuwe decaan is om cohesie tussen de tracks aan te brengen en ze voor het voetlicht van de doelgroep te krijgen. Sommige trajecten zijn nog wat onder de radar, bijvoorbeeld de STAR-programma’s. Daarom spreek ik regelmatig met mensen in de faculteiten en met studenten. En we zorgen dat we een interessant programma’s bieden’.