Porno op UT-wifi mag, maar alleen op eigen apparaat

| Rik Visschedijk

Een opmerkelijke constatering in de Uraad-vergadering vandaag: seksueel getinte websites bezoeken in privétijd mag op UT-wifi, maar alleen op een eigen apparaat. Dat werd duidelijk tijdens het bespreken van de digitale gedragscodes voor studenten en medewerkers.

Photo by: Flickr Creative Commons | Marco Verch

Porn on ut-wifi is o.k. but only on own device

A remarkable conclusion in the University Council meeting today: one can visit sexually oriented websites in private time on UT-WiFi, but only on your own device. That became clear when discussing the digital codes of conduct for students and employees. 

Welke regels gelden voor medewerkers en studenten op de campus tijdens werk en in privétijd? En waaraan moeten niet-UT’ers die op de campus verblijven of wonen voldoen? Daar wilde de Uraad meer duidelijkheid over. In de woorden van Hidde Zijlstra (DAS): ‘Welk gevolg heeft beleid voor mensen? Wanneer ben ik privé en wanneer niet?’

Voor Mirjam Bult, vicevoorzitter van het college van bestuur, is dat wel duidelijk. ‘Als je hardware van de UT privé gebruikt, dan geldt de gedragscode, want wij zijn verantwoordelijk.’ Jelle Ferwerda (Campus Coalitie) wees erop dat de gedragscode verder gaat dan nationale wet- en regelgeving op het gebied van ‘seksueel getinte’ websites, oftewel porno. ‘Dat is niet verboden. Je kunt niet bepalen wie welke sites bezoekt in privétijd.’

Daar was Bult het mee eens, maar dat moet dan wel op een eigen apparaat. ‘Privégebruik op een UT-device is in beperkte mate toegestaan’, zei ze. Dat ligt anders met de campus-wifi, dat is openbaar en daarvoor gelden de nationale regels. ‘Pas als je inlogt op het UT-systeem valt het gebruik onder onze verantwoordelijkheid’, lichtte ze toe.

 


 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.