Uraad ziet nieuwe obstakels voor Amsterdamse UT-bachelor

| Rik Visschedijk

De universiteitsraad stemde vandaag niet in met de samenwerkingsovereenkomst voor de UT-bachelor opleiding Mechanical Engineering in Amsterdam. De raad maakt zich zorgen over de exitstrategie, mocht de samenwerking spaak lopen.

Photo by: RIKKERT HARINK

University Council sees new obstacles for bachelor in Amsterdam

The University Council did not agree with the parnership agreement for the UT Bachelor's degree in Mechanical Engineering in Amsterdam today. The council is concerned about the exit strategy should the cooperation fail.

De UT en de Vrije Universiteit (VU) zetten de komende vijf jaar een bacheloropleiding Mechanical Engineering op, onder de vlag van de UT. Als dat succesvol is, is het de bedoeling om er een  gezamenlijke opleiding van te maken.

Maar stel nou dat de VU de stekker eruit trekt, schetste Jelle Ferwerda (Campus Coalitie). ‘Dan staat ze niets in de weg om zelf een accreditatie aan te vragen en een eigen opleiding te starten.’ Dat hangt volgens Ferwerda samen met het intellectueel eigendom. ‘Het is een opleiding gestoeld op ons onderwijsmodel. Het is verstandig om daar duidelijke afspraken over te maken.’

Een ander zorgenpunt is de verdeling van de aanloopkosten. Volgens Dick Meijer (PvdUT) is niet goed doorgerekend wie het diepst in de portemonnee moet tasten. ‘Terwijl we hier een wb-opleiding hebben. Die kosten zijn gewoon bekend.’

Collegevoorzitter Victor van der Chijs was echter resoluut. ‘De discussie over de kosten hebben we gehad. Dat gaan we niet nog een keer doen’, zei hij. ‘We zien geen noodzaak om deze overeenkomst aan te passen. Deze samenwerking doen we in goed vertrouwen. De exitstrategie is duidelijk. We geven deze opleiding vijf jaar om levensvatbaar te zijn. Lukt dat niet, dan kan zowel de UT als de VU eruit stappen. Deze bachelor heeft geen commercieel uitgangspunt. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om meer werktuigbouwkundigen op te leiden.’

‘Wij beginnen deze opleiding in vertrouwen, dat is het vertrekpunt’

Van intellectueel eigendom op een opleiding is volgens Van der Chijs geen sprake. ‘Wij hebben ons Twents Onderwijsmodel ook niet zelf bedacht, maar grotendeels overgenomen uit Denemarken’, gaf hij aan. ‘Deze Amsterdamse bachelor ontwikkelen we samen. Als je het al hebt over intellectueel eigendom, dan is dat van ons samen. Het tegenhouden van een nieuwe opleiding Mechanical Engineering is per definitie moeilijk, zo gaf de collegevoorzitter aan. Dat bleek een jaar geleden wel toen de UT een stokje wilde steken voor een bachelor in Groningen.

De suggestie van Uraad-voorzitter Herbert Wormeester om een clausule op te nemen dat de VU in ieder geval niet zelf een opleiding begint, vond Van der Chijs niet opportuun. ‘Stel ik ben de collegevoorzitter in Amsterdam. Dan zou ik echt zeggen: bekijk het maar daar in Twente. Sterker, ik kan me ook bezwaren vanuit de VU voorstellen. Wij beginnen daar een geaccrediteerde opleiding. Wat let ons om na vijf jaar een andere partner te zoeken, de Hogeschool van Amsterdam bijvoorbeeld? Wij beginnen deze opleiding in vertrouwen, dat is het vertrekpunt.’

De zorgen van de Uraad werden niet weggenomen en er kwam geen instemming met de samenwerkingsovereenkomst. De raad wacht het standpunt van de medezeggenschap in Amsterdam af en Van der Chijs beloofde de zorgenpunten mee te nemen in een overleg met de VU vanavond. ‘Als het nodig blijkt, scherpen we een en ander nog aan’, zei hij. Vinden de UT en de VU dat niet nodig, dan vraagt het college van bestuur binnenkort instemming aan de fractievoorzitters van de Uraad in het presidium.