‘We willen een goede noaber zijn’

| Rik Visschedijk

Het festivalprogramma op de campus staat voor de deur. Niet voor iedereen is dat een feest, omwonenden van de campus klagen al jaren over geluidsoverlast. ‘We doen er alles aan om binnen de normen te blijven’, zegt Brechje Marechal, beleidsmedewerker Campus & Facility Management.

Photo by: Arjan Reef

Afgelopen maand stond de UT bij de gemeente voor een bezwaarprocedure. ‘Omwonenden klaagden in 2018 vier keer bij de gemeente over geluidsoverlast’, vertelt Marechal. ‘Daarvoor kregen we een dwangsom. Gebeurt het nog een keer, dan moeten we tienduizend euro betalen.’

De UT tekende bezwaar aan. ‘We zijn het niet oneens met een boete voor ongeoorloofde geluidsoverlast, maar we zijn het oneens met de manier van melden’, vervolgt Marechal. ‘In deze vier gevallen, waar muziekgeluid buiten de campusgrenzen te horen zou zijn geweest, zijn wij in drie van de vier gevallen niet geïnformeerd. Bij één klacht is er onderzoek gedaan, maar werd geen geluidsbron gevonden. Onze beveiliging kon niet optreden, omdat we er niet van wisten en het is onmogelijk om na te gaan wat er precies gebeurde. Daarom vinden we een dwangsom een erg zwaar middel.’

‘Gaan we over de maximum decibellen? Dan gaat het volume omlaag’

Ook tekende de UT bezwaar aan tegen de hoogte van de dwangsom. ‘Tienduizend euro is een hoog bedrag’, zegt Mark Weirath, hoofd Culture & Events. ‘We vinden het niet realistisch. Als bijvoorbeeld een sportvereniging de fout in gaat, dan kun je die wel opdoeken met zo’n boete. Hetzelfde geldt voor een flatfeest: dat bedrag kun je niet opleggen aan studenten. Want ja: de UT krijgt de boete, maar in principe is ons beleid dat de veroorzaker van de overlast die moet betalen.’

Een goede buur zijn is niet makkelijk, zegt Brechje Marechal. ‘Als je een cirkel van een halve kilometer tekent rondom de campus, kom je uit op meer dan vijfhonderd adressen. Onlangs organiseerden we een omwonendenbijeenkomst waarvoor we deze mensen uitnodigden. We kregen respons van veertien mensen, dus je spreekt lang niet iedereen. Daar is nog een wereld te winnen. We willen graag in gesprek met onze omgeving en uitleggen wat we doen en hoe we zorgen dat we binnen de normen blijven. We willen graag een goede noaber zijn.’

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning stamt uit 2017 en bevat voorschriften rondom milieu en geluid. Ook is het geregeld dat de UT twaalf keer per jaar mag afwijken van de normaal geldende geluidsnormen. ‘Dat zijn de evenementen op de campus’, zegt Marechal. ‘We hadden twee jaar geleden een nieuwe vergunning nodig, omdat de vorige tien jaar oud was. Toen organiseerden we vooral live concerten, waar dat tegenwoordig festivals zijn met meerdere podia.’

De buren gaven hun zienswijzen toen de vergunningaanvraag ter inzage bij de gemeente lag. ‘In het kader van leefbaarheid en goed noaberschap zou ik het liefste zien dat er geen geluidsoverlast wordt toegestaan’, bracht een omwonende in. ‘Geluidsoverlast is absoluut niet noodzakelijk voor het voortbestaan van de universiteit’, voegde hij eraan toe. En een andere omwonende schreef: ‘Indien deze vergunning wordt verleend, dan is het voor mij duidelijk dat er geen respect meer bestaat voor de omwonenden.’

Geluidsoverlast

De bezwaren werden ongegrond verklaard en inmiddels is de vergunning van kracht. Voor de evenementen gelden duidelijke regels voor het geluid en de UT controleert daar zelf ook actief op, zegt Weirath. ‘Bij ieder evenement, of we dat nu zelf organiseren of een externe partij, rijdt een onafhankelijk bureau rond en doet geluidsmetingen op vaste meetpunten. Staat er veel wind en gaan we over de maximum decibellen? Dan gaat het volume omlaag.’

Geluidsoverlast blijft een moeilijk punt, weet Marechal. ‘Waar de één zich ergert, heeft de ander er geen last van. Wij willen graag vertellen wat we doen en in gesprek blijven met de buurt. Vorig jaar hebben we de omwonenden voor het eerst uitgenodigd voor een kijkje achter de schermen bij het Kingsnight Festival, het eerste evenement van het seizoen. Ook dit jaar is iedereen op 25 april, een dag van te voren, welkom voor een rondleiding en een borrel. We hopen dat dit uitgroeit tot een vast moment waarop we elkaar spreken. Net als de landelijke burendag in september waar we als UT aan meedoen en een vast moment in april, waar we omwonenden vertellen over nieuwe ontwikkelingen op de campus.’