Nieuw alcoholbeleid: geen drooglegging, wel bewustwording

| Rense Kuipers

De UT wil alcohol niet verbieden, wel het problematisch gebruik verminderen door middel van voorlichting, bewustwording en het normaliseren van alcoholvrije alternatieven. Dat staat in het nieuwe ‘Beleid Verantwoord Alcoholgebruik’, opgesteld door Campus & Facility Management en de Student Union.

Photo by: Sam Langerak
Archiefbeeld U-Today. Foto is gemaakt tijdens de Bierestafette van dispuut Pineut.

Het beleidsstuk vloeit voort uit het Nationaal Preventieakkoord, waar de UT zich net als andere Nederlandse universiteiten aan committeerde. ‘In dat akkoord kwamen drie grote probleemveroorzakers voor gezondheid naar voren: roken, problematisch alcoholgebruik en obesitas’, vertelt Mark Weirath (CFM), die het nieuwe alcoholbeleidsstuk voor de UT schreef. ‘Roken is al verboden op grote delen van de campus. Met dit alcoholbeleid willen we vooral het problematisch gebruik van alcohol aanpakken, zorgen dat mensen op elkaar letten en dat we de juiste hulp bieden aan mensen die in de problemen komen.’

Fluwelen handschoen

Het beleid moet de UT-gemeenschap met een fluwelen handschoen de gezondere kant opduwen. Volgens Weirath is het namelijk niet de bedoeling om alcohol te verbieden uit de horecagelegenheden, borrelruimtes, kantines en de Pakkerij – de locaties die onder het beleid vallen. ‘Het is zeker geen droogleggingsbeleid. Het gaat ons om de bewustwording over verantwoord alcoholgebruik. Dat doen we door middel van nudging, oftewel subtiel gezondere keuzes stimuleren.’

Onderdeel van die strategie is bijvoorbeeld het aanbieden van alcoholvrij bier, enkel nog marketing voor alcoholvrije dranken, minimumprijzen voor alcoholische dranken, het schenken van licht bier (onder de 3,5 procent) op evenementen en alcoholvrije alternatieven goedkoper aanbieden dan alcoholische. ‘Over zulke zaken willen we in gesprek met uitbaters en organisatoren van evenementen’, aldus Weirath.

Er zit ook een inclusiviteitskant aan het nieuwe beleid, vult Student Union-bestuurder Godelieve Brasz aan. ‘Natuurlijk kennen studenten zo hun tradities en voor sommigen is het lastig om daar tussen te komen. Alcohol zou niet de norm hoeven te zijn voor het studentenleven. Zijn er genoeg alcoholvrije alternatieven? Als de consumptie daarvan meer genormaliseerd is, dan helpt het meer studenten zich welkom te voelen.’

Convenanten en afspraken

Weirath wijst erop dat er op de UT al volop convenanten, wetten en afspraken zijn over alcoholgebruik. ‘Denk bijvoorbeeld aan horecavergunningen, reglementen tijdens de Kick-In en convenanten van de Pakkerijverenigingen en het Overleg Studieverenigingen. Er was al veel op orde, dit beleid brengt dat over de gehele linie samen.’

Brasz wil de komende tijd met (koepel)verenigingen om tafel. ‘Er zijn inderdaad verenigingen die convenanten hebben, maar dat geldt niet voor alle verenigingen. Zo is het alcoholconvenant van de studieverenigingen een beetje gedateerd en hadden de sportverenigingen nog geen convenant. We willen vooral kijken naar hoe we hier samen afspraken over kunnen maken.’

Bovenal moet er veel op communicatievlak gebeuren. ‘We moeten het gesprek over verantwoord alcoholgebruik aangaan. Daarnaast willen we aansluiten op landelijke initiatieven als IkPas of UT-brede initiatieven als de Healthy Campus en de Wellbeing Weeks. Ook dat helpt bij de bewustwording’, aldus Weirath. ‘En denk voor studenten bijvoorbeeld aan het verbeteren van trainingen voor barmedewerkers’, aldus Brasz.

De UT zal moeten meebewegen met het Nationaal Preventieakkoord, weet Weirath. Doel van dat akkoord is dat voor 2040 jongeren en zwangere vrouwen geen alcohol meer drinken en dat het aantal volwassenen Nederlanders dat te veel drinkt van 8,8 procent naar maximaal 5 procent is gedaald. ‘De definitie van problematisch alcoholgebruik wordt steeds scherper gesteld. Voor vrouwen is het nu veertien glazen per week, voor mannen 21 glazen. De Gezondheidsraad wil dat nog verder aanscherpen’, aldus Weirath. ‘Het is uiteindelijk niet aan ons om alcoholwetgeving te maken. We kunnen alleen kijken naar hoe we onze eigen omgeving kunnen inrichten om de UT-gemeenschap gezond te hebben.’


Voordat het Beleid Verantwoord Alcoholgebruik werkelijkheid wordt op de campus, gaat het beleidsstuk nog eerst langs de universiteitsraad voor advies.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.