Minder CO2-uitstoot op UT in 2020

| Stan Waning

De CO2-uitstoot van de Universiteit Twente is in 2020 met bijna een derde afgenomen ten opzichte van 2019: van 28 naar 19 kiloton CO2. Dat staat in het jaarlijkse Carbon Footprint Rapport. Er is wel een kanttekening; door de coronapandemie is 2020 niet bruikbaar als referentiejaar.

Want het mag geen verrassing heten dat er in 2020 minder CO2 is uitgestoten dan in 2019. Vanaf maart 2020 ging de campus bijna volledig op slot en veel vliegtuigen bleven aan de grond. Dat zie je ook in de cijfers terug. Maar, zo duidt beleidsmedewerker Milieu & Duurzaamheid Brechje Maréchal, corona zorgde ook voor een keerzijde. ‘De invloed van corona op de daling is minder groot dan mensen denken. Dat zie je ook terug in een gedetailleerde analyse van de eerste coronamaand.’

Maréchal komt met twee voorbeelden. ‘Denk aan ventilatie. Terwijl er bijna geen mensen aanwezig waren, moest er plots 24/7 ventilatie zijn in gebouwen. Koude lucht verwarmen kost energie. En we willen als UT-gemeenschap duurzamer worden. Mocht thuiswerken structureel blijven, dan gaat de verwarming en de laptop thuis meer aan. Dan moet je die cijfers op termijn ook meenemen.’

Transparant

Corona maakt dat het lastig is om conclusies uit het rapport te trekken. Dat geldt ook voor het doel om in 2023 15% minder uit te stoten ten opzichte van 2020. ‘Wellicht is het in 2023 niet realistisch om 15% minder uit te stoten ten opzichte van een coronajaar. Daarom is het proces richting 2030, als we volledig duurzaam willen zijn, veel belangrijker. Je ziet veel interesse op de campus om aan dat doel bij te dragen. Om die betrokkenheid nog groter te maken, willen wij zo transparant mogelijk zijn.’

Wat Maréchal tevreden stemt is dat in 2020 17 extra bedrijven hun uitstoot hebben gedeeld met de UT. Dat toont volgens haar aan dat de maatschappij verandert. Ook zijn twee UT-gebouwen (ITC Hotel en Drienerburght) van het gas af en zullen Citadel en Langezijds snel volgen. ‘Interessant om te volgen is hoe we als gemeenschap uit de crisis komen. Vooral op het gebied van mobiliteit. We hebben gezien dat je niet voor alles hoeft te reizen. Vliegen kun je niet verbieden en dat willen we ook helemaal niet, maar we stimuleren om bewuste keuzes te maken om uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Denk daarbij aan een nachttrein of aan onze fietsmissie.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.