Enschede is ‘beste studentenkamerstad’

| Rik Visschedijk

Enschede is de ‘beste studentenkamerstad van 2018’, aldus de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Het jaarlijkse rapport prijst de samenwerking tussen de lokale onderwijsinstellingen, gemeente en woningcorporaties. ‘Samen zorgen ze dat er voor alle studenten een woning is.’

Enschede is 'best student room city'

Enschede is the 'best student room city of 2018', according to the Landelijke Studentenvakbond (National Student Union). The annual report commends the cooperation between the local educational institutions, the municipality and housing corporations. 'Together they ensure that there is a home for all students.'

Met de uitverkiezing maakt Enschede een enorme sprong. In 2017 was de stad nog hekkensluiter bij de verkiezingen. De beschuldigende vinger wees toen naar het  gemeentelijke beleid. Die zou het minst vriendelijke huisvestingsbeleid van alle onderzochte gemeenten hebben. De strekking toen: Enschede heeft geen groot kamertekort en daarom is de urgentie voor een vriendelijker beleid minder groot.

Internationale studenten

Dat is in het rapport over 2018 heel anders. ‘De gemeente stelt zich actief op om het wonen in Enschede zo prettig mogelijk te maken’, schrijft de LSVb. ‘Verschillende partijen rondom studentenhuisvesting werken goed samen. Er bestaat een werkgroep waarin onderwijsinstellingen, de gemeente en wooncorporaties zitting hebben.’ Een ander positief punt is volgend de LSVb is dat er veel nieuwe huisvesting wordt opgeleverd. Die is speciaal gericht op groepen die nu moeilijk een kamer vinden, zoals internationale studenten.

De portal Roomspot is volgens de LSVb een ‘heel goed project’. Het gemeenschappelijk initiatief van de gemeente, woningstichting De Veste, Stichting Jongeren Huisvesting Twente (SJHT), Saxion en de UT brengt vraag en aanbod op het gebied van huisvesting nog dichter bij elkaar, aldus de LSVb.

Als verbeterpunt geeft de studentenvakbond de informatievoorziening mee. ‘Voor verhuurders is die goed en volledig, maar niet makkelijk te vinden. Voor huurders is weinig informatie beschikbaar.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.