‘Niet alle academici hoeven door dezelfde mal’

| Rik Visschedijk

De UT heeft nieuw beleid voor tenuretracks vastgesteld. Naast de vergrote ruimte voor zorgtaken of zwanger- en ouderschapsverlof, ziet rector Thom Palstra carrièremogelijkheden op basis van valorisatie en taken in de universitaire organisatie.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

‘Mijn centrale boodschap is dat niet alle academici door dezelfde mal hoeven om carrière te maken’, zegt Palstra. ‘Grote talenten die in verschillende aspecten van het onderwijs, onderzoek, valorisatie en organisatie uitblinken, komen in aanmerkingen voor de tenuretrack. Maar, je kunt ook academische stappen zetten naast de fast track. Dat kan door je te bewijzen op het gebied van onderwijs. Daar kun je ook hoogleraar mee worden. Beleid voor carrièremogelijkheden ‘met onderwijsaccent’ zit in de pijplijn.’

Valorisatie en organisatie

Daarnaast wil de rector graag dat een wetenschapper carrière kan maken op het gebied van valorisatie en universitaire organisatie. ‘Als je een leidersrol binnen of buiten de universiteit aanneemt, dan moet dat beloond worden’, zegt hij. ‘Bijvoorbeeld in verbetertrajecten op de UT, maar je kunt ook denken aan taken bij het NWO of de EU. Bij valorisatie geldt hetzelfde: het is een kerntaak van de universiteit en ik zou graag zien dat meer helder omschreven is hoe je daarvoor beloond kan worden.’

Het is niet de bedoeling om alles in beleidsdocumenten vast te leggen, zegt Palstra. ‘Het gaat om de kaders. De invulling van het beleid ligt bij de faculteiten. Dat moet ook, want daar vindt het gesprek tussen leidinggevende en wetenschapper plaats. Op deze manier zetten we iets naast de UFO-profielen, die in de praktijk nogal sturend werken. Ik heb liever dat we individueel kijken waar iemands talenten en ambities liggen en dat samen inpassen in de universiteitsorganisatie.’

De beleidsaanpassing voor de tenuretrack was al een tijdje in de maak. De Uraad sprak zich medio vorig jaar positief uit en ook het overlegorgaan personeelszaken OPUT ging onlangs akkoord. Met de aanpassing verwerkt de UT de aanbevelingen die in 2015 naar voren kwamen uit een evaluatie van de ‘snelkookpan’ voor multi-getalenteerde wetenschappers. Belangrijkste aanbevelingen toen: een selectievere tenuretrack, bestemd voor de echte toptalenten.’

‘In de praktijk werken de faculteiten al met die vernieuwde tenuretrack’, zegt Palstra. ‘Maar we hadden de aanbevelingen nog niet in beleid gegoten. Dat moet je trouwens niet al te rigide zien. Deze notitie geeft vooral de kaders aan: hoe denken we over dit traject en wie komen in aanmerking. Maar het is ook een houvast voor de tenuretracker. Die heeft helder wat de verwachtingen zijn, maar ook waar je recht op hebt.’