Nieuwe directeur Strategie en Beleid

| Reinout de Jong

Het CvB benoemt Derek Jan Fikkers, huidig adjunct-directeur van Technopolis Group, per 1 maart 2019 als directeur strategie en beleid van de Universiteit Twente. Hij is de opvolger van Ron Mazier, die in 2017 vertrok.

Fikkers is geen onbekende op de UT. Hij promoveerde in 2008 aan de UT op het gebied van regionaal innovatiebeleid, waarna hij als adviseur aan de slag ging op het gebied van onderzoeksbeleid en valorisatie bij een adviseursbureau.

De toekomstig directeur geeft zelf aan het ‘behouden karakter van de UT’ op prijs te stellen, en naar zijn nieuwe functie uit te kijken: ‘De campuscultuur, de focus op ondernemerschap, en de combinatie bèta-gamma zijn allemaal unieke eigenschappen die gelukkig zijn gebleven sinds ik tien jaar geleden vertrok. Er zullen bedreigingen, maar ook mooie kansen zijn voor de UT. Ik kijk ernaar uit om samen met het S&B-team de UT hier zo goed mogelijk op voor te bereiden.’