Uraad: ‘Aandacht voor mentale problemen bij studenten’

| Rik Visschedijk

Studenten gaan gebukt onder mentale druk, blijkt uit landelijk onderzoek. En de UT is geen uitzondering. Er is een landelijk actieplan van het netwerk Studentenwelzijn dat over deze problematiek gaat. De Uraad besprak de situatie aan de UT.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

De UT presenteert zich graag als ‘meest ondernemende universiteit’, met entrepreneurship hoog in het vaandel, zo begon Anouk de Jong (UReka). ‘Maar, zorgen we daarmee niet voor extra stress in het drukke studiecurriculum?’ Palstra: ‘Het uitgangspunt op de UT is voltijds studeren. Daarnaast hebben wij veel aandacht voor activisme of extracurriculaire activiteiten. Maar, je ontplooien buiten de studie om, is geen verplichting. Dat doe je alleen als je er goesting en de mogelijkheid voor hebt. Het is een verrijking voor wie dat wil.’

Palstra gaf aan dat er hulp is voor studenten met mentale problemen. ‘Door onze kleinschaligheid en doordat we in projectbasis werken, valt het op als iemand het moeilijk heeft. En er zijn studentpsychologen en -decanen waar je met problemen terecht kunt.’ Sander Bakkum (UReka): ‘We hebben het hier over symptomen. Kunnen we iets aan de oorzaak doen?’

Volgens Palstra is er inderdaad een grote toename aan klachten is. ‘Het is een landelijk beeld.’ Wat er onder al die klachten ligt, is voor de rector moeilijk te vatten. ‘Een teken van de tijd. Studenten voelen zich competitief en streven een ideaalbeeld na. Wij hebben veel aandacht voor de effecten die daar uit voortkomen en waar we kunnen, ondernemen we actie. Zo bieden we een cursus aan hoe om te gaan met werkstress.’

Verantwoordelijkheid

Maar, hebben we als UT niet een verantwoordelijkheid wanneer we studenten uitdagen om actief te zijn naast de studie, wilde Willemijn Luiten (UReka) weten. Palstra: ‘Misschien moeten we nog uitdrukkelijker aangeven dat parttime-activisme alleen geschikt is voor diegenen die de studie goed aankunnen.’

Gert Brinkman (medewerkersfractie PvdUT): ‘Het studierendement, het bindend studieadvies en het Twents Onderwijsmodel. Ja, dat levert stress op. En daar komt het studiefinancieringsstelstel nog eens bij.’ Hij riep op om ook naar mogelijkheden te kijken om de stress bij studenten te verlagen. ‘Dat gevoel voor dynamiek moeten we behouden. Ook bijvoorbeeld in de evaluatie van het Twents Onderwijsmodel.’

Collegevoorzitter Victor van der Chijs beaamde die woorden. ‘Je zegt verstandige dingen. Maar stress bij studenten is ook een zaak van bewustzijn en bewustwording.’ Volgens de collegevoorzitter gaat het erom hoe de maatschappij en daarmee ook de universiteit, is ingericht. ‘Wij kunnen vanuit onze plek kijken wat voor maatregelen we nemen om problemen te beperken.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.