Verkiezingsuitslag: één nieuwkomer, lagere opkomst

| Jelle Posthuma

De uitslag van de universiteitsraadverkiezingen is bekend: nieuwkomer Dik Schipper krijgt met zijn eenmanspartij ET één zetel, ten koste van de PvdUT. Voor de rest zijn er, zowel bij de medewerkers als de studenten, geen verschuivingen.

De opkomst is lager dan bij de vorige verkiezingen. Bij de studenten stemde 36,36 procent, waar dat vorig jaar 41,49 procent was. Van de medewerkers stemde 35,78 procent, twee jaar geleden was dat nog 38,17 procent. Mirjam Bult (vicevoorzitter CvB), die de uitslag in de bestuursvleugel bekend maakte, wees erop dat de percentages alsnog hoger liggen dan bij de meeste andere universiteiten.

Zetels

De PvdUT verliest bij de medewerkers één zetel aan de nieuwe eenmanspartij ET van hoogleraar Dik Schipper, die 147 stemmen kreeg. Met dit verliest komt de PvdUT op twee zetels. Voor Campus Coalitie verandert er niets: zij blijven met zes zetels de grootste partij.

Bij de studenten blijft de zetelverdeling gelijk. UReka heeft ook komend collegejaar vijf plekken in de universiteitsraad. DAS bezet drie zetels en de PvdUT opnieuw één.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.