Uraad komt CvB tegemoet in OER-discussie

| Rik Visschedijk

De Uraad lijkt schoorvoetend akkoord te gaan met het gewraakte deel van de Onderwijs- en Examenregeling (OER), namelijk onderwijsmodules van 15 EC die studenten alleen in z’n geheel kunnen halen. Het compromis is om komend collegejaar een opleiding aan te wijzen waar dit niet hoeft.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Maandag valt het oordeel in een ingelaste Uraad-vergadering. Die is nodig, omdat in de vorige vergadering het benodigde quorum niet werd gehaald om al dan niet in te stemmen. In die vergadering gaven alle vier de fracties aan niet blij te zijn met de ondeelbaarheid van modules in het Twents Onderwijsmodel.

De Uraad blijft bij dat standpunt, zo wordt duidelijk in een schriftelijke voorschot op de bijeenkomst van maandag. ‘We zijn ervan overtuigd dat het de beste oplossing is om deze verplichting van onderwijseenheden van 15 EC te schrappen. Daarom adviseren we om de opleidingen zelf de vrijheid te geven om samen met de opleidingscommissie en de faculteitsraad te bepalen wat voor de opleiding de meest geschikte oplossing is.’

Dat het CvB hier niet aan wil, is duidelijk. Dat bleek eind maart al, toen rector Thom Palstra zei: ‘Als we nu ingrijpend veranderen, kan ik niet instaan voor de onderwijskwaliteit.’ De Uraad lijkt nu eieren voor zijn geld te kiezen. Ze vraagt het CvB om deze OER voor komend collegejaar vast stellen en daarna te laten vervallen. En de Uraad ziet graag een pilot, waarbij één opleiding de ruimte krijgt om studiepunten toe te kennen voor moduleonderdelen als die niet volledig samenhangend zijn. ‘Dat geeft meer duidelijkheid over de gevolgen van het loslaten van deze verplichting’, schrijft de Uraad.