‘Komend jaar een andere Keuzegids-waardering’

| Rik Visschedijk

De master Health Sciences haalde als enige UT-master een onvoldoende in de Keuzegids Masters 2018. Opleidingsdirecteur Heleen Miedema schrikt daar niet van. ‘We zaten midden in de verbouwing van de opleiding. En dan maak je eerst rommel.’

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Miedema is de eerste om te erkennen dat er iets moest gebeuren bij Health Sciences. ‘Toen ik in 2014 begon, kreeg ik uit de opleiding te horen dat deze master als eerste moest worden herzien. Daar zijn we mee aan de gang gegaan en hebben dat vorig collegejaar in één keer doorgevoerd. De Keuzegids baseert zich op studentervaringen van vorig jaar en dat was precies het jaar waarin we alles hebben omgegooid. Dat zie je terug in de waardering.’

46 punten

De Keuzegids verschijnt ieder jaar. Studentenoordelen uit de Nationale Studenten Enquête, de mening van deskundigen en cijfers over uitval en contacturen leiden samen tot een waardering. Bij Health Sciences bleef die steken op 46 punten van de 100. Al vier jaar wordt de opleiding met een onvoldoende gewaardeerd.

In januari dit jaar kwam een VSNU-visitatiecommissie bij de opleiding en daar komt volgens Miedema een goede beoordeling uit. ‘Het definitieve rapport is er nog niet, maar de commissie toonde zich positief over de nieuwe inrichting van Health Sciences. We hebben onze opleiding dichter tegen de techniek aangezet, waarmee we uniek zijn in Nederland. We hebben drie duidelijke profielen in namelijk: personalized monitoring and coaching, optimization of healthcare processes en innovation in public health.’

Die vernieuwde master staat nu en Miedema merkt dat het weerslag heeft op de waardering van studenten. ‘Ik ben trots op de studenten, docenten en staf. Zij zijn nauw betrokken bij de herziening van de master. Komend jaar zou er zomaar een heel andere waardering in de Keuzegids kunnen zijn.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.