‘ATLAS misschien onder faculteit ITC’

| Rik Visschedijk

Het college van bestuur is in verkennende gesprekken met de faculteit ITC om daar University College Twente (ATLAS) bestuurlijk onder te brengen. Dat zei rector Thom Palstra woensdag tijdens de Universiteitsraad.

De keuze voor ITC is gebaseerd op inhoudelijke gronden. ‘Het onderwijsconcept van ITC sluit aan bij die van ATLAS, maar ook bij de instroom van studenten’, zei Palstra. ‘ En ITC heeft een positieve grondhouding om ATLAS een bestuurlijke plek te bieden.’

Onderwerp van discussie

Hoe het verder moet met de kleinschalige excellentieopleiding, is al langer onderwerp van discussie. Medio vorig jaar stond ATLAS voor het laatst op de agenda van de openbare vergadering. De Uraad wilde toen weten hoeveel geld het college van bestuur wil uittrekken om de opleiding in de lucht te houden totdat het op eigen benen kan staan. De Uraad benadrukte toen ook dat ATLAS ingebed moet worden in de UT-organisatie.

Collegevoorzitter Victor van der Chijs beloofde destijds voor het eind van 2017 een financieel- en organisatieplan voor ATLAS te presenteren, waar de Uraad al dan niet mee kan instemmen. Dat plan is er nog niet, maar het de toekomst van de opleiding is intussen wel in besloten sessies besproken.

Palstra: ‘Samen hebben we gekeken naar de zaken die het meest pregnant zijn. Dat is een vrij uitgebreide lijst. Als eerste gaan we bezig met het inbedden van ATLAS in de organisatie. Daarover voeren we nu gesprekken. Begin maart willen we daar meer duidelijkheid over hebben.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.