Nieuwe norm legt duurzaamheidsbeleid vast

| Jelle Posthuma

De UT voert een nieuw energiemanagementsysteem in: ISO 50001. Dat betekent dat de universiteit de verantwoordelijk heeft duurzaamheidsbeleid vast te leggen, maar ook in te vullen. Binnenkort gaat een werkgroep aan de slag.

ISO 50001 ondersteunt bedrijven en instellingen bij hun energiebeheer en bij het besparen van energie en kosten. De norm geeft geen concreet pakket aan maatregelen. ‘ISO 50001 legt de verantwoordelijkheid voor het duurzaamheidsbeleid vast’, vertelt Ray Klumpert (dienst Campus & Huisvesting). ‘Het managementsysteem had eind 2017 gereed moeten zijn, maar het is iets later geworden. Ik verwacht dat we in maart met een stuurgroep, waarin één collegelid plaatsneemt, kunnen beginnen. Deze groep gaat het energiebeleid vaststellen en richt een werkgroep in. De werkgroep gaat het beleid uitvoeren.’

Doodgebloed

Grote bedrijven of instellingen, zoals universiteiten, zijn wettelijk verplicht om gebruik te maken van een energiemanagementsysteem. De nieuwe norm spoort de top van het bestuur aan om het energiebeleid concreet te maken. ‘In 2012 wilde het CvB ook beleid voor energiemanagement’, vertelt Klumpert. ‘Dat is toen een beetje doodgebloed. Op de UT is het energiemanagement tot nu toe vooral bottom-up: het komt vanuit campus en huisvesting. Als we ons imago verder willen verduurzamen, moet er bestuurlijke betrokkenheid zijn. Met ISO 50001 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid vastgelegd en komt er een goed beschreven duurzaamheidsbeleid.’

Huishoudens

Het energiegebruik van de UT daalt al sinds 2003 met drie procent per jaar. ‘Daar lopen we, als je kijkt naar de andere universiteiten, best mee voorop’, vertelt Klumpert. ‘De UT doet al mee aan meerjarenafspraken van de overheid om de energie-efficiëntie te verbeteren.’ De overheid trekt de komende jaren de teugels nog verder aan om aan de (internationale) voorwaarden te kunnen voldoen. ‘Om de doelstellingen te halen, moet de overheid harder gaan opereren. Dat huishoudens groen zijn, is een druppel op een gloeiende plaat. Het gaat uiteindelijk om de BV Nederland. Alleen de UT verstookt al voor 6000 huishoudens.’ 

Zonnepanelen

Op de campus wordt ondertussen volop verbouwd en verhuisd. ‘Door de nieuwe norm moet het bestuur vastleggen hoe ze met het energiemanagement voor deze nieuwbouw omgaan’, legt Klumpert uit. ‘Het nieuwe ITC-gebouw gaat bijvoorbeeld bijna energieneutraal worden. Gezien de toegewezen locatie op de campus, zal de ITC-faculteit hoogbouw worden. Dan blijft er weinig ruimte over voor zonnepanelen op het dak.’

Als het energiebeleid vastligt, kan de UT zijn imago verduurzamen. In 2017 kreeg de universiteit nog het label ‘achterblijver’ van Greenpeace. ‘Een vraag is of we bijvoorbeeld groene stroom gaan inkopen’, stelt Klumpert. ‘Dat doet het publicitair goed. Maar we moeten het beleid pas gaan uitdragen, als we het kunnen waarmaken.’