Greenpeace laakt grijze energie UT

| Jelle Posthuma

De UT scoort slecht in een onderzoek van Greenpeace naar schone en duurzame energie bij Nederlandse universiteiten, ziekenhuizen en musea. ‘Jammer dat het zo in de media komt’, zegt Henk Hobbelink contractmanager van het Facilitair Bedrijf. ‘We timmeren juist aan de weg met vergroening.’

Greenpeace heeft bij de grootste Nederlandse musea, ziekenhuizen en universiteiten rondgevraagd waar zij hun stroom vandaan halen. Het onderzoek typeert de UT als ‘achterblijver’. De leverancier van de UT, GDF Suez, krijgt een rood label: het bedrijf is volgens Greenpeace een ‘volger’ of ‘vervuiler’, want het levert grijze energie. Daarnaast heeft de UT geen Garantie van Oorsprong-certificaten (GvO’s) opgenomen in het contract, die aangeven waar en hoe groene stroom is opgewekt.

Grijze stroom

Henk Hobbelink van het Facilitair Bedrijf erkent dat de UT grijze stroom afneemt. ‘We hebben dat contract vier, vijf jaar geleden afgesloten’, zegt hij. ‘Daar kunnen we nu niet onderuit.’ Dat de UT voor grijze stroom koos, was vooral een geldkwestie. ‘Het gaat om enorme bedragen. Grijze stroom kost vijf cent per eenheid, terwijl groene stroom bijvoorbeeld tien cent kost.’

Bril    

Hobbelink wijst erop dat de UT hard werkt aan duurzaamheid. ‘Het is maar net door welke bril je kijkt’, zegt hij. ‘Wij richten ons op efficiency, het verbruik van de universiteit. Het energiegebruik van de UT is de afgelopen jaren met 30% gezakt. Als je minder stroom verbruikt, hoef je ook geen extra windmolens neer te zetten.’

De TU Delft scoort goed in het Greenpeace-onderzoek, zag ook Hobbelink. ‘De resultaten van het onderzoek zijn slechts de helft van het verhaal’, zegt hij. ‘In Delft gebruiken ze duurzame energie, maar het energieverbruik groeit nog steeds. In Twente proberen we minder te verspillen.’ 

Contract

Vanaf 1 januari 2018 krijgt de UT een nieuw contract. ‘We krijgen een flexibel contract met leverancier Engie’, zegt Hobbelink. ‘De aanbesteding was opnieuw voor grijze stroom, maar we kunnen nu wel GvO-certificaten inkopen. Dat betekent dat vergroening mogelijk is. We zijn benaderd door verschillende partijen die ons duurzame energie willen leveren.’

Of de UT daadwerkelijk groene stroom krijgt, is volgens Hobbelink aan ‘het hogere echelon’. ‘De mogelijkheid is er vanaf 1 januari 2018. Het is uiteindelijk aan het College van Bestuur om budget te reserveren voor de GvO’s.’    

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.