'Vier "Westerdijk"-hoogleraren naar de UT'

| Rik Visschedijk

Op de UT komen binnenkort vier vrouwelijke hoogleraren in het kader van de ‘Westerdijk Talentimpuls’ van het NWO, zo laat rector Thom Palstra weten. Deze hoogleraren staan los van het streefcijfer om 20 procent vrouwelijke hoogleraren in 2020 te hebben.

Photo by: Arjan Reef

Rector Thom Palstra kan nog niet zeggen wie die hoogleraren zijn. ‘Voor de benoeming van deze vrouwen geldt een bijzondere procedure’, legt hij uit. ‘Wij dragen kandidaten voor, maar de feitelijke benoeming gebeurt door de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Dat laat onverlet dat we in februari vier vrouwen presenteren: we weten wie we willen hebben.’

vijf miljoen voor vrouwelijke hoogleraren

De Westerdijk Talent impuls werd in 2016 aangekondigd door toenmalig minister van OCW Jet Bussemaker in het kader van het Westerdijk-jaar. Zij was honderd jaar geleden de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland. Bussemaker trok 5 miljoen euro uit om, verdeeld over de Nederlandse universiteiten, honderd extra vrouwelijke hoogleraren aan te stellen. De UT krijgt volgens de verdeelsleutel vier van deze plekken. De aanstelling is voor minimaal vijf jaar.  

De Westerdijk-hoogleraren worden niet meegeteld in het streven om in 2020 te groeien naar 20 procent vrouwelijke hoogleraren. En juist daar heeft de UT nog een slag te maken: in 2016 daalde het aantal volgens cijfers uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren met 0,3 procent. Ook de eigen prognoses van de UT zijn niet florissant: daarin blijft het aantal vrouwelijke hoogleraren steken op 17 procent.

‘Wij willen die twintig procent coûte que coûte halen’, aldus Palstra. We zijn daarom beleid aan het maken, waarin we extra inzet benoemen om ons doel te halen. In de loop van februari nemen we daar beslissingen over.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.