Pim Fij directeur Dienst Campus & Huisvesting

| Rense Kuipers

Pim Fij gaat per 1 januari aan de slag als directeur van de dienst Campus & Huisvesting. Hij is nu nog directeur van het Facilitair Bedrijf, dat onderdeel wordt van deze nieuwe dienst.

Fij speelde als kwartiermaker een hoofdrol in de totstandkoming van de dienst Campus & Huisvesting. Hij had de opdracht om tot een plan van aanpak te komen, waarmee de universiteitsraad afgelopen maand ook instemde. Het college van bestuur besloot nu om Fij aan te wijzen om de nieuwe dienst te leiden.

Het is aan hem om sturing te geven aan de dienst, die een samenvoeging is van het Facilitair Bedrijf, de Eenheid Campus en de HR-afdeling Milieu. Deze nieuwe dienst moet zorgen voor meer samenwerking en een betere benutting van de campus als uithangbord van de UT, zoals CvB-vicevoorzitter Mirjam Bult eerder vertelde aan U-Today.